TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Wybrane zestawienie poglądowe – zebrane na podstawie metaanalizy badań nad skutecznością Terapii Poznawczo-Behawioralnej, gdzie poziom przekraczający 70% skali odnosi się do wysokiej skuteczności w porównaniu do grup kontrolnych. Źródła: Uważność i psychoterapia, red. Christopher K. Germer , red. Ronald D. Siegel , red. Paul R. Fulton (2015); Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, Kokoszka Andrzej (2009); Terapia poznawcza depresji oparta na uważności, Segal Zindel V., Williams J., Mark G., Teasdale John D. (2016)

80%
Fobia społeczna
85%
Zaburzenia lękowe uogólnione
80%
PTSD – Zaburzenia stresowe pourazowe
79%
Depresja
76%
Stes i przewlekly ból
Badania naukowe

Widzę ciągłą potrzebę empirycznego weryfikowania skuteczności swojej pracy terapeutycznej i treningowej, dlatego jeśli poszukujesz placówek partnerskich do przeprowadzenia badań naukowych związanych z nurtem uważności lub/i poznawczo-behawioralnym, wyślij swoje zgłoszenie i powiedz, w jaki sposób mogę wesprzeć działalność naukową.

Szkolenia i treningi dla kadry pracowniczej

Oferta PPiRO skierowana jest do osób pracujących w obszarze pomocowym, pracowników społecznych, psychologów i pedagogów, trenerów oraz managerów zespołów – wszystkich specjalistów narażonych na stres, wypalenie zawodowe i obciążenie psychiczne, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu komunikacji, rozwiązywania problemów, rozwoju osobistego i zawodowego.

Mindfulness & Compassion

Moje działania skupiają się m.in. wokół popularyzowania uważności (mindfulness & compassion) i zwiększania dostępu do praktyki i wiedzy z tego zakresu. Jeśli Twoje intencje są podobne, przejdź do zakładki projektu społecznego #MindLajf lub wyślij do mnie swoją propozycję współpracy.

Finansowanie programów terapeutycznych i psychoedukacji

Pracuję nad zwiększeniem dostępności wszelkich form pomocy z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej ze szczególnym uwzględnieniem programów terapeutycznych trzeciej fali CBT. Jeśli szukasz partnera do projektu/ wniosku o dotację – napisz. Być może znajdziemy wspólne cele żeby stanąć do odpowiedniego przetargu.

Grupy wsparcia oparte na uważności oraz programy psychoedukacyjne

Zachęcam do kontaktu organizacje, dla których pojęcie ‚wellbeingu” ma wartość oraz placówki takie jak: DOS, OPS czy Osiedla dla Seniorów. Oferta PPiRO obejmuje m.in. zajęcia z uważnej komunikacji, grupy wsparcia, treningi i zajęcia psychoedukacyjne wspierające Państwa Podopiecznych w doświadczanych trudnościach.

Inne projekty

o których nie wspomniano na stronie PPiRO. Napisz do mnie, jeśli szukasz partnera biznesowego do swojego projektu. Jestem otwarta na współpracę. Dobra idea jest warta przedyskutowania i podjęcia działania.