Terapia i profilaktyka nawrotów w ujęciu MBCT – MAJ-CZERWIEC 2019 GLIWICE

SKUTECZNOŚĆ I CELE TERAPEUTYCZNE MBCT (TERAPII POZNAWCZEJ OPARTEJ NA UWAŻNOŚCI) 

Program MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) został stworzony przez prof. Z.V. Segala, prof. M.G. Williamsa, dr J.D. Teasdala w oparciu o MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i zatwierdzony przez Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (Natonal Institute for Clinical Excellence – NICE) jako oparta na dowodach, skuteczna metoda zapobiegania nawrotom depresji. Współczesne badania potwierdzają zasadność jej wykorzystania w kontekście problemów m.in. z obniżonym nastrojem i lękiem, w sytuacji występowania nieadekwatnych wzorców zachowań, niekorzystnych schematów myślowych oraz doświadczania skutków długotrwałego stresu. Program pomaga uczestnikom:

 • Rozwijać praktykę uważności i zwiększyć świadomość własnego funkcjonowania
 • Pogłębić rozumienie procesów psychicznych, stanów emocjonalnych i reakcji organizmu
 • Nabyć umiejętności rozpoznawania, rozumienia i reagowania na wczesne symptomy nawrotu zaburzeń nastroju
 • Dostrzec i przerwać dezadaptacyjne schematy myślowe i wzorce zachowań
 • Nauczyć się nowych, adekwatnych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach

FORMUŁA TRENINGU

8 spotkań po 2,5 godziny, dzień uważności – 1 całodniowe spotkanie z praktyką, konsultacja induwidualna dla każdego uczestnika w razie potrzeby omówienia praktyki własnej, wymiana doświadczeń w grupie, samodzielne ćwiczenia w domu na podstawie skryptów, nagrań i instrukcji osób prowadzących oraz praca własna czyli praktyka nieformalna w codziennym życiu.

KAŻDE SPOTKANIE OBEJMUJE

 • elementy terapii poznawczej
 • psychoedukację
 • praktykę uważności ( mindfulness )
 • wymianę doświadczeń grupy i omówienie pracy własnej między sesjami

UCZESTNICY

 • Zajęcia kierowane są do osób doświadczających przewlekle obniżonego nastroju, chcących nauczyć się lepiej radzić w sytuacjach kryzysowych, poszukujących narzędzi do pracy własnej w radzeniu sobie z obciążającymi psychicznie sytuacjami i zorientowanych na przeciwdziałanie nawrotom powtarzających się epizodów depresji.
 • Przeciwwskazaniem do uczestnictwa w grupie jest m.in. występowanie czynnych tendencji samobójczych oraz aktualne nadużywanie substancji psychoaktywnych.

MIEJSCE I TERMINY TRENINGU

Centrum Poznawczo.pl – ul. Zwycięstwa 56/6 (2 piętro), Gliwice

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 18:00 -20:30. Początek treningu: 6 maj 2019

 1. 06 MAJ 2019
 2. 13 MAJ 2019
 3. 20 MAJ 2019
 4. 27 MAJ 2019
 5. 03 CZERWIEC 2019
 6. 10 CZERWIEC 2019
 7. 17 CZERWIEC 2019
 8. 24 CZERWIEC 2019

DZIEŃ UWAŻNOŚCI: sobota 15 CZERWIEC 2019 godz. 10.00 – 17.00
Weź ze sobą wygodny strój, wodę i otwartość na bieżące doświadczenie.

 

KOSZT I ZAPISY

CENA: 900 zł – jest możliwość płatności w 2 ratach.

1 rata – płatność do 29/04/2019, 2 rata – płatność do 03/06/2019

Aby dokonać rezerwacji miejsca należy przesłać formularz zapisu oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 200zł.

DANE DO PRZELEWU:

Gabinet psychoterapii Beata Cugowska
47 1050 1298 1000 0097 1001 8228

Tytułem: MBCT Gliwice „imię i nazwisko’

FORMULARZ zapisu jest dostępny TUTAJ

Swoje pytania i zgłoszenia zapisu do grupy proszę kierować do prowadzących trening:

PROWADZĄCE

Paulina Klukowska – psycholog, instruktor terapii zajęciowej, praktyk uważności ( Mindfulness & Comapssion) i autorka projektu społecznego #MindLajf – skupionego wokół mindfulness – uważnej obecności. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (w trakcie 4-letniego szkolenia podyplomowego), wykorzystuje metody oparte na uważności. Członek PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz  EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończyła m.in. I stopień (12-tygodniowy) I II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling & Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program LIFE WITH FULL ATTENTION – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs „Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” i 4-tygodniowy kurs „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (mentoring: Bartosz M. Wrona – psychiatra, psychoterapeuta, autor książek, pełni obowiązki ordynatora Oddziału Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, prowadzi praktykę prywatną, terapię indywidualną, par, grup, warsztaty, treningi oraz kursy medytacyjne.)

Prowadzi m.in. Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO, Otwartą Praktykę Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego SENS w Katowicach, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu oraz psychoterapię indywidualną oraz grupową terapię i profilaktykę nawrotów w ujęciu MBCT – w Poznawczo.pl w Gliwicach i Katowicach

Uważność czyli świadomość bieżącego doświadczenia pozwala oddzyskać wolność wyboru. Dzięki odpowiedniej praktyce MINDFULNESS mamy często po raz pierwszy w życiu możliwość zwrócić uwagę na te automatyzmy, które prowadzą do pogorszenia jakości naszego życia, relacji z innymi oraz zdrowia i kondycji psychicznej.

Paulina Klukowska tel. 735 461 542 / email: paulina@poznawczo.pl

Beata Cugowska – psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym. Absolwentka wydziału psychologicznego na Uniwersytecie Śląskim, obecnie kończy 4-letnią Szkołę Terapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie (akredytowaną przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe w ośrodku psychoterapii Poznawczo.pl, wykorzystując metody pracy o naukowo potwierdzonej skuteczności, przede wszystkim podejście poznawczo-behawioralne oraz oparte na uważności. Jako terapeuta specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nastroju, lękowymi, osobowości, pracy z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz w pomocy w sytuacjach kryzysowych, pracy nad rozwojem osobistym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu, Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie.

Mindfulness – praktykę formalną i nieformalną wykorzystuje na co dzień oraz korzysta z technik opartych na uważności w pracy terapeutycznej; ukończyła MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching

Beata Cugowska tel. 519 873 977 / email: beata@poznawczo.pl

PROWADZENIE, ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

 • PPiRO.pl
 • Poznawczo.pl

Recenzja materiałów oraz mentoring kursu: Julia E.Wahl

PAMIĘTAJ: Grupa nie zastąpi konsultacji z lekarzem lub psychologiem ani psychoterapii.

UWAGA: Zgodnie z zaleceniem autorów treningu MBCT (Z. Segal, M. Williams i J. Teasdale ), program mogą prowadzić osoby z wykształceniem w dziedzinie zdrowia psychicznego z odpowiednim treningiem w terapii poznawczej i prowadzeniu grup, mający bezpośrednie, bieżące doświadczenie w praktykowaniu uważności (w tym certyfikowani trenerzy MBCT)

Pełna lista standardowych minimalnych wymagań dotyczących prowadzenia MBCT u osób z zaburzeniami nastroju dostępna jest w książce „Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Profilaktyka nawrotów.” – Zindel V. Segal,J. Mark G. Williams,John D. Teasdale; WUJ, 2017

ULOTKA PDF – WERSJA DO DRUKU

Jeśli uważasz, że niniejszy trening może być wspierający dla kogoś z Twojego otoczenia – podziel się informacją o MBCT. TUTAJ dostępna jest przyjazna do druku wersja ulotki informacyjnej. Pobierz, wydrukuj i podaj dalej.

Paulina Klukowska