×

PAULINA KLUKOWSKA

Psycholog, psychoterapeutka, autorka projektu społecznego #MindLajf, organizator wydarzenia JESIEŃ MINDFULNESS NA ŚLĄSKU 2019, założycielka i administratorka pierwszej w Polsce grupy CBT Polska – Psychoterapia Poznawczo Behawioralna dla ponad 8 tyś. osób – miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń nt. psychoterapii i rozwoju osobistego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

 

Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1109). Jestem członkiem PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, praktykiem uważności (Mindfulness & Compassion) i pasjonatką trzeciej fali CBT (głównie MBCT, ACT).

Ukończyłam m.in. I stopień (12-tygodniowy) i II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program LIFE WITH FULL ATTENTION – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii,  MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs „Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” i 4-tygodniowy kurs „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (mentoring: Bartosz M. Wrona – psychiatra, psychoterapeuta, autor książek, pełni obowiązki ordynatora Oddziału Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, prowadzi praktykę prywatną, terapię, warsztaty, treningi oraz kursy medytacyjne).

W ramach dobrych praktyk PTTPB „superwizja ma znaczenie” swoją pracę poddaję regularnej superwizji z Ewą Wojtyną, Danielem Cysarzem i Adamem Elżanowskim.

Korzystam też z superwizji koleżeńskich dzięki: Beata Cugowska, Janusz Mazanowski.

Terapia własna i konsultacje w ramach rozwoju osobistego: Jerzy Wójtowicz, Robert RutkowskiDr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara, Dr Joanna Dudek.

Chętnie pogłębiam wiedzę i praktykę z Paulem Gilbertem PhD, Kellym G. Wilsonem PhD, Sabiną Sadecką i Dr Julią E. Wahl. Najczęściej kieruję się w stronę rozmów i odosobnień nauczycieli Theravādyjskich Dhammika Bhante, Ajahn Brahmavamso Mahathera (Ajahn Brahm), Ajahn Brahmali, Ven. Bhikkhu Bodhi, Ajahn Sadaro.

 

OBSZARY PRACY ZAWODOWEJ:

 
  • Prowadzę swoją Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO 
  • Szkolenia i treningi kompetencji psychologicznych dla studentów GoWork.pl
  • Otwartą Praktykę Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego SENS w Katowicach
  • Konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu
  • Psychoterapię indywidualną i profilaktykę nawrotów w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
  • Grupowy trening uważności w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) z elementami współczucia (Compassion Focused Therapy) w oparciu o autorski program // przygotowanie: Paulina Klukowska i Beata Cugowska // na podstawie „Terapia Poznawcza Depresji Oparta na Uważności” – Zindel V.Segal, J.Mark G.Williams, John D.Teasdale // Recenzja i mentoring: dr Julia E.Wahl – w Gliwicach, Katowicach i on-line
  • Treningi umiejętności w terapii Dialektyczno Behawioralnej (DBT) w Gliwicach i on-line

PUBLIKACJE NA PROŚBĘ PSYCHOLOGII W PRAKTYCE:

 
  • Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego [w:] Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty. Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki (Styczeń 2019) >>>
  • Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia [w:] Psychologia w praktyce, Metody terapii, 14 maja 2020, NR 21 (Maj 2020) >>>

DZIAŁANIA PRACOWNI

ZBADAJ, JAKI JEST NAJBARDZIEJ ODPOWIADAJĄCĄ TWOIM POTRZEBOM OBSZAR PRACY

MINDFULNESS & COMPASSION – MEDYTACJA

To, co robimy, z chwili na chwilę, z godziny na godzinę, z roku na rok, wywiera na nas wpływ. Właściwa uważność (Sati), poprzez pogłębianie świadomości bieżącego doświadczenia, buduje mądrość nt. tego, co sprawia, że jest nam i innym ze sobą lepiej. Nie jest relaksacją, szybką ulgą TU i TERAZ, odwracaniem uwagi, niemyśleniem czy brakiem ocen. Dzięki odpowiedniej i regularnej praktyce MINDFULNESS, mamy często, po raz pierwszy w życiu, możliwość zwrócić uwagę na te automatyzmy, które prowadzą do cierpienia. Jak wskazuje szkoła Theravada wraz z inspiracjami

(najwcześniejsze i najbardziej kompletne zapiski) z Tipitaki lub kanonu palijskiego, a także liczne badania (Evidence Based Mindfulness Interventions), praktyka uważności pomaga m.in. uwolnić się od szkodliwych automatyzmów, z łagodnością dla siebie i otoczenia mądrze radzić sobie z bólem, lękiem, obniżonym nastrojem i w sytuacjach kryzysowych, rozwijać kompetencje dostrzegania niebezpiecznych dla zdrowia fizycznego i psychicznego symptomów, redukować stres, pełniej wykorzystywać swój potencjał, zbalansować tempo życia oraz rozwinąć zdolność adekwatnego reagowania na sytuacje trudne. To praktyka wprowadzania trwałych zmiany w życie pełne wartości.

AKTUALNE WYDARZENIA

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA 3 FALI

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z form psychoterapii, której skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami. Jej ogromnym plusem jest stosunkowo krótki czas trwania oraz główne założenia, które przekładają się na konkretne zmiany w funkcjonowaniu klientów, co daje możliwość poprawy jakości życia. Podstawą terapii CBT (Cognitive Behavioral Therapy) jest zauważenie i modyfikacja ścisłej zależności między kontekstem zewnętrznym, a myślami, emocjami, wrażeniami w ciele, zachowaniem oraz konsekwencjami krótkofalowymi i długofalowymi. 

Innymi słowy, na to jak się czujemy wpływa to, co robimy i jak myślimy. Praca w nurcie poznawczo-behawioralnym jest dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście podjęli decyzję o wprowadzeniu zmiany i są gotowi nad nią pracować, zarówno na sesjach z terapeutą, jak i między spotkaniami samodzielnie. CBT 3 fali pozwala nauczyć się rozpoznawać w sobie niefunkcjonalne automatyzmy i odzyskiwać możliwość świadomego wyboru naszych reakcji, a w konsekwencji budować satysfakcjonujące życie, w oparciu o pełne wykorzystanie swojego potencjału. Psychoterapia to jedna z form pomocy w zmianie, ale nie jedyna. Jest wiele możliwości. Sprawdź sam czego Tobie na ten moment potrzeba.

AKTUALNE SPOTKANIA

KONSULTACJE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Ten rodzaj pomocy skierowany jest w szczególności do osób chcących dokładniej określić swój problem w oparciu o rzetelną wiedzę z zakresu mechanizmów ludzkiego funkcjonowania. Pomaga w zrozumieniu obszaru problemowego i wyborze adekwatnej reakcji na trudność w bieżącej sytuacji. Form pomocy jest wiele. Może okazać się nią m.in. diagnostyka psychologiczna albo lekarska, psychoterapia indywidualna, grupowa czy leczenie psychiatryczne lub neurologiczne, albo też wsparcie z zupełnie innego obszaru, niezwiązanego z psychologią czy medycyną. 

SZKOLENIA, WARSZTATY

I TRENINGI

Oprócz korzyści wypływających z poznania treści związanych z tematem szkolenia oraz pogłębiania praktycznych umiejętności, uczestnictwo w zajęciach grupowych to również nowa jakość wspólnotowości doświadczeń. W tym procesie każda osoba wnosi do grupy swoje doświadczenia, a także specyficzne tylko dla siebie jakości. Cenię sobie to, jak istotne są tu: świadomy kontakt z chwilą obecną, akceptacja, życzliwość i zaangażowane działanie w stronę wartości. Dlatego dbam o wspierający je kontekst – atmosferę otwartości i bezpieczeństwa. Dzięki odpowiedniej sytuacji psychologicznej i

atmosferze sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa na szkoleniach i treningach PPiRO masz możliwość nie tylko zdobyć nową wiedzę i umiejętności ale również (a czasem i przede wszystkim) doświadczyć siebie w relacji z innymi, zauważyć swój sposób funkcjonowania w świecie, na przykładzie bezpiecznego mikro-świata, jakim jest na czas szkolenia- grupa treningowa. Masz okazję doświadczyć siebie we współpracy z innymi.

REKOMENTACJE

TRANSPARENTNOŚĆ KOSZTÓW

WSPÓŁPRACUJĄC Z PRACOWNIĄ PSYCHOTERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO PPIRO WIESZ, CO SKŁADA SIĘ NA CENĘ USŁUGI, Z KTÓREJ KORZYSTASZ. WSPÓLNIE TWORZYMY INICJATYWĘ ŚWIADOMEGO BRANIA I DAWANIA.

KOSZTY USŁUG

Część ceny obejmuje wynagrodzenie za pracę, włożony wysiłek, poświęcony czas oraz materiały potrzebne do realizacji usługi, takie jak np. wynajem sal, dostęp do platform komunikacji Internetowej, przygotowanie skryptów, nagrań i innych materiałów do pracy własnej klientów.

>>

To również koszty przeznaczone na wspieranie komfortu naszego spotkania. obejmują m.in. zakup mat, poduszek medytacyjnych, kocy, poczęstunek.

UMÓW SPOTKANIE

PODATKI

Działam legalnie i odprowadzam podatki w Polsce.

>>

KOSZTY STAŁE

Ta część związana jest z utrzymaniem i prowadzeniem firmy. To m.in. koszty firmowych stron internetowych, siedziby, wynagrodzenie podwykonawców, zysk firmy oraz środki na rozwój. Pogłębianie wiedzy i doświadczenia wpisane jest na stałe w program pracowni, zarówno dla klientów, jak i mnie.

>>

Dlatego znaczna część kosztów stałych przeznaczana jest na szkolenia, warsztaty, literaturę, odosobnienia medytacyjne, superwizje oraz inne formy pogłębiające doświadczenie, którym potem tutaj, mogę dzielić się dalej. Koszty stałe to również tworzenie sobie przestrzeni na odpoczynek, czas bez pracy, nic-nierobienie, doładowanie baterii, żebym mogła wracać tu do Was wciąż od nowa, z siłą, witalnością, prawdziwą chęcią i ciekawością nowych wspólnych wyzwań.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE

INICJATYWY SPOŁECZNE

Korzystając z usług PPiRO wspierasz inicjatywy non-profit. Minimum 1% podatku corocznie, bez wyjątku, przeznaczam na wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego. Wspólnie budujemy lepszą jakość życia.

>>