PAULINA KLUKOWSKA

Psycholog, psychoterapeutka, autorka projektu społecznego #MindLajf, organizator wydarzenia JESIEŃ MINDFULNESS NA ŚLĄSKU 2019, założycielka i administratorka pierwszej w Polsce grupy CBT Polska – Psychoterapia Poznawczo Behawioralna dla ponad 8 tyś. osób – miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń nt. psychoterapii i rozwoju osobistego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1109). Jestem członkiem PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, praktykiem uważności (Mindfulness & Compassion) i pasjonatką trzeciej fali CBT (głównie MBCT, ACT).

Ukończyłam m.in. I stopień (12-tygodniowy) i II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program LIFE WITH FULL ATTENTION – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii,  MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs „Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” i 4-tygodniowy kurs „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (mentoring: Bartosz M. Wrona – psychiatra, psychoterapeuta, autor książek, pełni obowiązki ordynatora Oddziału Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, prowadzi praktykę prywatną, terapię, warsztaty, treningi oraz kursy medytacyjne).

W ramach dobrych praktyk PTTPB „superwizja ma znaczenie” swoją pracę poddaję regularnej superwizji z Ewą Wojtyną i Danielem Cysarzem.

Korzystam też z superwizji koleżeńskich dzięki: Beata Cugowska, Kamila Dercz, Hanna Famulicka, Łukasz Hruby, Janusz Mazanowski, Damian Ochman, Renata Polończyk-Bociąga.

Terapia własna i konsultacje w ramach rozwoju osobistego: Jerzy Wójtowicz, Robert RutkowskiDr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara, Dr Joanna Dudek.

Chętnie pogłębiam wiedzę i praktykę z Paulem Gilbertem PhD, Kellym G. Wilsonem PhD, Sabiną Sadecką i Dr Julią E. Wahl. Najczęściej kieruję się w stronę nauczycieli Theravādyjskich Dhammika Bhante i Ajahn Brahmavamso Mahathera (Ajahn Brahm).

OBSZARY PRACY ZAWODOWEJ:

  • Prowadzę swoją Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO 
  • Szkolenia i treningi kompetencji psychologicznych dla studentów GoWork.pl
  • Otwartą Praktykę Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego SENS w Katowicach
  • Konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu
  • Psychoterapię indywidualną i profilaktykę nawrotów w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
  • Grupowy trening uważności w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) z elementami współczucia (Compassion Focused Therapy) w oparciu o autorski program // przygotowanie: Paulina Klukowska i Beata Cugowska // na podstawie „Terapia Poznawcza Depresji Oparta na Uważności” – Zindel V.Segal, J.Mark G.Williams, John D.Teasdale // Recenzja i mentoring: dr Julia E.Wahl – w Gliwicach, Katowicach i on-line
  • Treningi umiejętności w terapii Dialektyczno Behawioralnej (DBT) w Gliwicach i on-line

PUBLIKACJE NA PROŚBĘ PSYCHOLOGII W PRAKTYCE:

  • Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego [w:] Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty. Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki (Styczeń 2019) >>>
  • Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia [w:] Psychologia w praktyce, Metody terapii, 14 maja 2020, NR 21 (Maj 2020) >>>

MASZ PYTANIA? NAPISZ

DZIAŁANIA PRACOWNI

ZBADAJ, JAKI JEST NAJBARDZIEJ ODPOWIADAJĄCĄ TWOIM POTRZEBOM OBSZAR PRACY

MINDFULNESS & COMPASSION – PRAKTYKA UWAŻNOŚCI // SATI

To, co robimy, z chwili na chwilę, z godziny na godzinę, z roku na rok, wywiera na nas wpływ. Właściwa uważność (Sati), poprzez pogłębianie świadomości bieżącego doświadczenia, buduje mądrość nt. tego, co sprawia, że jest nam i innym ze sobą lepiej. Nie jest relaksacją, szybką ulgą TU i TERAZ, odwracaniem uwagi, niemyśleniem czy brakiem ocen. Dzięki odpowiedniej i regularnej praktyce MINDFULNESS, mamy często, po raz pierwszy w życiu, możliwość zwrócić uwagę na te automatyzmy, które prowadzą do cierpienia.

Jak wskazuje szkoła Theravada wraz z inspiracjami (najwcześniejsze i najbardziej kompletne zapiski) z Tipitaki lub kanonu palijskiego, a także liczne badania (Evidence Based Mindfulness Interventions), praktyka uważności pomaga m.in. uwolnić się od szkodliwych automatyzmów, z łagodnością dla siebie i otoczenia mądrze radzić sobie z bólem, lękiem, obniżonym nastrojem i w sytuacjach kryzysowych, rozwijać kompetencje dostrzegania niebezpiecznych dla zdrowia fizycznego i psychicznego symptomów, redukować stres, pełniej wykorzystywać swój potencjał, zbalansować tempo życia oraz rozwinąć zdolność adekwatnego reagowania na sytuacje trudne. To praktyka wprowadzania trwałych zmiany w życie pełne wartości.

AKTUALNE WYDARZENIA

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA 3 FALI

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z form psychoterapii, której skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami. Jej ogromnym plusem jest stosunkowo krótki czas trwania oraz główne założenia, które przekładają się na konkretne zmiany w funkcjonowaniu klientów, co daje możliwość poprawy jakości życia. Podstawą terapii CBT (Cognitive Behavioral Therapy) jest zauważenie i modyfikacja ścisłej zależności między kontekstem zewnętrznym, a myślami, emocjami, wrażeniami w ciele, zachowaniem oraz konsekwencjami krótkofalowymi i długofalowymi. 

Innymi słowy, na to jak się czujemy wpływa to, co robimy i jak myślimy. Praca w nurcie poznawczo-behawioralnym jest dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście podjęli decyzję o wprowadzeniu zmiany i są gotowi nad nią pracować, zarówno na sesjach z terapeutą, jak i między spotkaniami samodzielnie. CBT 3 fali pozwala nauczyć się rozpoznawać w sobie niefunkcjonalne automatyzmy i odzyskiwać możliwość świadomego wyboru naszych reakcji, a w konsekwencji budować satysfakcjonujące życie, w oparciu o pełne wykorzystanie swojego potencjału. Psychoterapia to jedna z form pomocy w zmianie, ale nie jedyna. Jest wiele możliwości. Sprawdź sam czego Tobie na ten moment potrzeba.

AKTUALNE SPOTKANIA

KONSULTACJE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Ten rodzaj pomocy skierowany jest w szczególności do osób chcących dokładniej określić swój problem w oparciu o rzetelną wiedzę z zakresu mechanizmów ludzkiego funkcjonowania. Pomaga w zrozumieniu obszaru problemowego i wyborze adekwatnej reakcji na trudność w bieżącej sytuacji. Form pomocy jest wiele. Może okazać się nią m.in. diagnostyka psychologiczna albo lekarska, psychoterapia indywidualna, grupowa czy leczenie psychiatryczne lub neurologiczne, albo też wsparcie z zupełnie innego obszaru, niezwiązanego z psychologią czy medycyną. 

SZKOLENIA, WARSZTATY I TRENINGI

Oprócz oczywistych korzyści wypływających z poznania treści związanych z tematem szkolenia oraz pogłębiania praktycznych umiejętności, uczestnictwo w zajęciach grupowych to również nowa jakość wspólnotowości doświadczeń. W tym procesie każda osoba wnosi do grupy swoje doświadczenia, a także specyficzne tylko dla siebie jakości. Cenię sobie to, jak istotne są tu: kontakt z chwilą obecną, akceptacja, obserwacja automatyzmów umysłu, świadomość, zaangażowane działanie i wartości, dlatego dbam o wspierający je kontekst – elastyczność, atmosferę otwartości i bezpieczeństwa.

Dzięki odpowiedniej sytuacji psychologicznej i atmosferze sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa na szkoleniach i treningach PPiRO masz możliwość nie tylko zdobyć nową wiedzę i umiejętności ale również (a czasem i przede wszystkim) doświadczyć siebie w relacji z innymi, zauważyć swój sposób funkcjonowania w świecie, na przykładzie bezpiecznego mikro-świata, jakim jest na czas szkolenia- grupa treningowa. Masz okazję doświadczyć siebie we współpracy z innymi: swoich wewnętrzych potrzeb oraz tego, co dajesz innym i tego, co inni dają Tobie.

REKOMENTACJE