#1 ALICJA BARANEK – UWAŻNOŚĆ W TERAPII DBT A BORDERLINE. ROZMOWY O MINDFULNESS #MindLajf


Maj jest miesiącem świadomości borderline. Przy tej okazji w ramach cyklu ‘Rozmowy o mindfulness’ rozmawiamy z Alicją Baranek o wykorzystaniu uważności w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w pracy z osobami doświadczającymi trudności związanymi z chwiejnością emocjonalną.

W pierwszej części nagrania rozmawiamy m.in. o:

  • 3 filarach DBT: behawioryźmie, dialektyktyce i praktyce uważności
  • krzywdzącej stygmatyzacji osób z cechami osobowości chwiejnej emocjonalnie
  • modelu biospołecznym M. Linehan wyjaśniającym genezę BPD, w tym o biologicznej podatności układu nerwowego i unieważniającym środowisku
  • praktyce uważności jako kluczowej części grupowego treningu umiejętności w DBT
  • umiejętności obeserwowacji, adekwatnym opisywaniu i zaangażowanym uczestniczeniu
  • wzmacnianiu nieosądzającej postawy i nabywaniu umiejętności rozróżniania tego, co jest dla nas dobre od tego, co prowadzi do cierpienia
  • próbie angażowania umysłu w robienie wielu rzeczy w danym momencie jako źródle cierpienia
  • wzmacnianiu skutecznego działania czyli robieniu tego, co działa zamiast tego, co wydaje nam się słuszne ale nam nie służy

Dziękuję pięknie za to spotkanie i rozmowę pełną cennych doświadczań. Liczę, że to nagranie przyczyni się do głębszego rozumienia trudności, z którymi borykają się osoby z cechami borderline, poszerzenia wiedzy nt. skutecznych form pomocy i zwiększenia świadomości nt. przeciwdziałania stygmatyzacji.

Wcześniejsze nagrania znajdziecie TUTAJ

Paulina Klukowska