×

#MindLajf

KONTAKT

PAULINA KLUKOWSKA

Psycholog, psychoterapeutka, autorka projektu społecznego #MindLajf, organizator wydarzenia JESIEŃ MINDFULNESS NA ŚLĄSKU 2019, założycielka i administratorka pierwszej w Polsce grupy CBT Polska – Psychoterapia Poznawczo Behawioralna dla ponad 8 tyś. osób – miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń nt. psychoterapii i rozwoju osobistego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1109). Jestem członkiem PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, praktykiem uważności (Mindfulness & Compassion) i pasjonatką trzeciej fali CBT (głównie MBCT, ACT).

Ukończyłam m.in. I stopień (12-tygodniowy) i II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program LIFE WITH FULL ATTENTION – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii,  MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs „Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” i 4-tygodniowy kurs „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (mentoring: Bartosz M. Wrona – psychiatra, psychoterapeuta, autor książek, pełni obowiązki ordynatora Oddziału Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, prowadzi praktykę prywatną, terapię, warsztaty, treningi oraz kursy medytacyjne).

W ramach dobrych praktyk PTTPB „superwizja ma znaczenie” swoją pracę poddaję regularnej superwizji z Ewą Wojtyną i Danielem Cysarzem.

Korzystam też z superwizji koleżeńskich dzięki: Beata Cugowska, Kamila Dercz, Hanna Famulicka, Łukasz Hruby, Janusz Mazanowski, Damian Ochman, Renata Polończyk-Bociąga.

Terapia własna i konsultacje w ramach rozwoju osobistego: Jerzy Wójtowicz, Robert RutkowskiDr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara, Dr Joanna Dudek.

Chętnie pogłębiam wiedzę i praktykę z Paulem Gilbertem PhD, Kellym G. Wilsonem PhD, Sabiną Sadecką i Dr Julią E. Wahl. Najczęściej kieruję się w stronę nauczycieli Theravādyjskich Dhammika Bhante i Ajahn Brahmavamso Mahathera (Ajahn Brahm).

OBSZARY PRACY ZAWODOWEJ:

  • Prowadzę swoją Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO 
  • Szkolenia i treningi kompetencji psychologicznych dla studentów GoWork.pl
  • Otwartą Praktykę Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego SENS w Katowicach
  • Konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu
  • Psychoterapię indywidualną i profilaktykę nawrotów w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
  • Grupowy trening uważności w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) z elementami współczucia (Compassion Focused Therapy) w oparciu o autorski program // przygotowanie: Paulina Klukowska i Beata Cugowska // na podstawie „Terapia Poznawcza Depresji Oparta na Uważności” – Zindel V.Segal, J.Mark G.Williams, John D.Teasdale // Recenzja i mentoring: dr Julia E.Wahl – w Gliwicach, Katowicach i on-line
  • Treningi umiejętności w terapii Dialektyczno Behawioralnej (DBT) w Gliwicach i on-line

PUBLIKACJE NA PROŚBĘ PSYCHOLOGII W PRAKTYCE:

  • Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego [w:] Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty. Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki (Styczeń 2019) >>>
  • Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia [w:] Psychologia w praktyce, Metody terapii, 14 maja 2020, NR 21 (Maj 2020) >>>