1. Zgłoszenia zawierające treści niezwiązane z tematyką projektu #MindLajf, obraźliwe, nieodpowiednie i niesmaczne nie będą publikowane.
  2. Biorąc udział w akcjach społecznych Projektu #MindLajf wyrażasz zgodę na rozpowszechnianie zdjęcia Twojego autorstwa/własnego wizerunku oraz informacji o sobie przez organizatorów projektu #MindLajf na łamach stron internetowych i kanałów Social Media promujących niejszą kampanię społeczną, zgodnie z wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r Dz.U.2010.152.1016) oraz kodeksu cywilnego.
  3. Zgłoszenia do publikacji zdjęcia i opisu mogą przesyłać tylko osoby pełnoletnie.
  4. Projekt #MindLajf nie nawiązuje ani nie promuje treści religijnych i politycznych a każdy uczestnik akcji zobowiązuje siędo respektowania tej zasady.
  5. #MindLajf jest inicjatywąnon-profit. Nie pobieramy żadnych opłat ani wynagrodzenia za swój wkład w rozwój #MindLajf.
  6. Udział w projekcie jest dobrowolny.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.