OFERTA PRACOWNI

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc. Znajdź najbardziej odpowiadającą Twoim potrzebom ofertę.

MINDFULNESS – PODEJŚCIE OPARTE NA UWAŻNOŚCI

Nie jest relaksacją ani praktyką religijną a szczególną formą treningu mięśnia uważności a w efekcie – nabierania jasności umysłu. Praktyka uważności buduje świadomość bieżącego doświadczenia oraz pozwala odzyskać wolność wyboru. Dzięki odpowiedniej praktyce MINDFULNESS mamy często, po raz pierwszy w życiu, możliwość zwrócić uwagę na te automatyzmy, które prowadzą do pogorszenia jakości naszego życia, relacji z innymi oraz zdrowia i kondycji psychicznej.

Praktyka uważności pomoże Ci uwolnić się od automatyzmów obniżających jakość życia, nabyć praktyczne umiejętności obniżania symptomów stresu, radzenia sobie z bólem i w sytuacjach kryzysowych, rozwijać kompetencję dostrzegania niebezpiecznych dla zdrowia fizycznego i psychicznego symptomów, pełniej wykorzystywać swój potencjał, podwyższyć poziom samooceny, nabyć otwartości na bieżące doświadczenia, zbilansować tempo życia oraz rozwinąć zdolność adekwatnego reagowania na sytuacje trudne.

AKTUALNE WYDARZENIA

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z form psychoterapii, której skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami. Jej ogromnym plusem jest stosunkowo krótki czas trwania oraz główne założenia, które przekładają się na konkretne zmiany w funkcjonowaniu pacjentów i poprawę jakości życia. Podstawą terapii CBT (Cognitive Behavioral Therapy) jest zauważenie i modyfikacja ścisłej zależności między naszym myśleniem, emocjami i zachowaniem. Innymi słowy, na to jak się czujemy wpływa to co robimy i jak myślimy.

Praca w nurcie poznawczo-behawioralnym jest dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście podjęli decyzję o wprowadzeniu zmiany i są gotowi nad nią pracować zarówno na sesjach z terapeutą, jak i między spotkaniami samodzielnie. CBT pozwala nauczyć się rozpoznawać w sobie niefunkcjonalne automatyzmy i odzyskiwać możliwość świadomego wyboru naszych reakcji a w konsekwencji budować satysfakcjonujące życie w oparciu o pełne wykorzystanie swojego potencjału.

AKTUALNE SPOTKANIA

KONSULTACJE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Ta forma pomocy skierowana jest w szczególności do osób chcących dokładniej określić swój problem w oparciu o rzetelną wiedzę z zakresu mechanizmów ludzkiego funkcjonowania aby móc efektywniej radzić sobie w kryzysie. Psycholog pomoże w zrozumieniu obszaru problemowego i wskaże adekwatny do indywidualnej sytuacji sposób dalszej pomocy: diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną lub grupową czy specjalistyczne konsultacje lekarskie np. psychiatryczną czy neurologiczną.

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji psychologicznych osoby potrzebujące wsparcia w doświadczanym TU i TERAZ kryzysie, poszukujących dostępnych możliwości radzenia sobie z problemami. Wspieramy w szczególności osoby doświadczające stanów obniżonego nastroju oraz seniorów borykających się z osamotnieniem i obniżoną jakością funkcjonowania oraz osoby doświadczające problemów związanych z migracją lub chcących się odpowiednio przygotować do wyzwań związanych z akulturacją.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE

SZKOLENIA, PSYCHOEDUKACJA I TRENINGI

Oprócz oczywistych korzyści wypływających z nauki treści psychoedukacyjnych związanych z tematem szkolenia oraz praktycznych umiejętności, które nabywają uczestnicy w trakcie treningów, uczestnictwo w zajęciach grupowych to również „magia procesu”, w którym każda osoba wnosi do grupy swoje doświadczenia, a także specyficzne tylko dla siebie wartości. Cenię sobie to, jak istotnymi w tym procesie są akceptacja, zaangażowanie i motywacja, dlatego na treningach dbam o atmosferę otwartości i bezpieczeństwa.

Dzięki odpowiedniej sytuacji psychologicznej i atmosferze sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa na szkoleniach i treningach PPiRO masz możliwość nie tylko zdobyć nową wiedzę i umiejętności ale również (a czasem i przede wszystkim) doświadczyć siebie w relacji z innymi, zauważyć swój sposób funkcjonowania w świecie, na przykładzie bezpiecznego mikro-świata, jakim jest na czas szkolenia- grupa treningowa. Masz okazję doświadczyć siebie we współpracy z innymi: swoich wewnętrzych potrzeb oraz tego, co dajesz innym i tego, co inni dają Tobie.

JAK PRACUJEMY