×
 • CZEGO UCZĄ NAS O RADZENIU SOBIE ZE STRESEM NIEPOZORNI NAUCZYCIELE

  Zapraszamy Was serdecznie na pobyt w szczególnej przestrzeni – miejsca kontaktu z tym, co w nas i poza nami. Spotkania z tym wszystkim, co sprawia, że jest nam ze sobą lepiej i tym, co sprawia, że innym jest z nami lepiej.  Spróbujemy poprzystawać z zaciekawieniem przy pytaniu o to, czego możemy nauczyć się od niepozornych nauczycieli.

  Read More
 • TRENING UWAŻNOŚCI W UJĘCIU MBCT: MARZEC – KWIECIEŃ 2022

  W marcu ruszamy z VII edycją Treningu Uważności w oparciu o MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Spotkania będą odbywały się on-line. Zapraszamy osoby, które
  doświadczającą obniżonego nastroju i nawracających stanów depresyjnych, odczuwają negatywne skutki przewlekłego stresu i chcą lepiej radzić sobie z poczuciem przytłoczenia z powodu nadmiernego zamartwiania się i rozpamiętywania przeszłości.
  Weźcie ze sobą wygodny strój, wodę i otwartość na bieżące doświadczenie.

  Read More
 • TRENING DBT: SKUTECZNOŚĆ INTERPERSONALNA LISTOPA-GRUDZIEŃ 2021

  Zapraszamy na kolejny moduł grupowego Treningu umiejętności DBT online – Skuteczność interpersonalna. kierowany jest do wszystkich osób, które doświadczają powtarzających się trudności w kontaktach z innymi ludźmi oraz do osób, które chcą nauczyć się umiejętności potrzebnych do skutecznego i satysfakcjonującego funkcjonowania w relacjach społecznych.

  Read More
 • TRENING DBT: REGULACJA EMOCJI PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2021

  Podczas spotkań w ramach modułu regulacja emocji skupimy się na pogłębieniu rozumienia emocji, których doświadczamy. Naszą intencją będzie zmniejszenie emocjonalnego cierpienia i zapobieganie mu. Spróbujemy też wspólnie zrobić kilka kolejnych kroków w stronę wartościowego życia, z zaangażowaniem, skutecznie, mimo trudności.

  Read More
 • TRENING UWAŻNOŚCI W UJĘCIU MBCT: PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2021, ON-LINE

  MIEJSCE I TERMINY TRENINGU: Spotkanie odbywają się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM. Zajęcia odbywają się w środy o godz. 17:30…

  Read More
 • TRENING UWAŻNOŚCI W UJĘCIU MBCT: STYCZEŃ-MARZEC 2021

  Jak pokazują badania program treningu MBCT pomaga uczestnikom rozwijać praktykę uważności i pogłębiać świadomość własnego funkcjonowania,
  zrozumieć zależności między myślami, emocjami a zachowaniami. Na spotkaniach pogłębiamy umiejętności rozpoznawania, rozumienia i reagowania na pierwsze sygnały obniżającego się nastroju, uczymy się wspólnie
  rozpoznawać własne nawykowe wzorce myślenia i reagowania, prowadzące w konsekwencji do pogorszenia jakości życia.
  Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać poczucie troski i wrażliwość wobec siebie i otoczenia.

  Read More