Dzień uważności – spotkanie medytacyjne (pogłębiona praktyka mindfulness & compassion)


Dzień z praktyką mindfulness & compassion. W ramach Dnia Uważności głównie praktykujemy formalnie ale będzie też przestrzeń na dyskusję, pytania i wymianę doświadczeń. Na całodzienną praktykę zapraszamy głównie osoby, które wcześniej praktykowały formalnie w ramach np. MBSR, MBCT i innych.

Weź ze sobą wygodny strój, wodę i otwartość na bieżące doświadczenie.

TERMIN:

 • 16.11.2019

godz. 10:00 -17:00

MIEJSCE:

Poznawczo.pl ul. Zwycięstwa 56/6 Gliwice

 

KOSZT I ZAPISY:

90 zł DANE DO PRZELEWU:

Nr konta: 43 1160 2202 0000 0002 6842 2892

Gabinet psychoterapii Beata Cugowska

Tytułem: DZIEŃ UWAŻNOŚCI 16.11.2019 Gliwice

Formularz zapisu dostępny jest TUTAJ

Swoje pytania i zgłoszenia zapisu do grupy proszę kierować do prowadzących trening:

PROWADZĄCE:

Paulina Klukowska – psycholog, instruktor terapii zajęciowej, praktyk uważności ( Mindfulness & Comapssion) i autorka projektu społecznego #MindLajf – skupionego wokół mindfulness – uważnej obecności. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (w trakcie 4-letniego szkolenia podyplomowego), wykorzystuje metody oparte na uważności. Członek PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz  EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończyła m.in. I stopień (12-tygodniowy) I II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling & Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program LIFE WITH FULL ATTENTION – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs „Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii.

Prowadzi m.in. Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO, Otwartą Praktykę Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego SENS w Katowicach, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu oraz terapię indywidualną i grupową w Poznawczo.pl  w Gliwicach.

Uważność czyli świadomość bieżącego doświadczenia pozwala oddzyskać wolność wyboru. Dzięki odpowiedniej praktyce MINDFULNESS mamy często po raz pierwszy w życiu możliwość zwrócić uwagę na te automatyzmy, które prowadzą do pogorszenia jakości naszego życia, relacji z innymi oraz zdrowia i kondycji psychicznej.

Paulina Klukowska tel. 735 461 542 / e-mail: paulina@poznawczo.pl

Beata Cugowska – psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka wydziału psychologicznego na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła 4-letnią Szkołę Terapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie (akredytowaną przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe w ośrodku psychoterapii Poznawczo.pl, wykorzystując metody pracy o naukowo potwierdzonej skuteczności, przede wszystkim podejście poznawczo-behawioralne oraz oparte na uważności. Jako terapeuta specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nastroju, lękowymi, osobowości, pracy z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz w pomocy w sytuacjach kryzysowych, pracy nad rozwojem osobistym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu, Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie.

Mindfulness – praktykę formalną i nieformalną wykorzystuje na co dzień oraz korzysta z technik opartych na uważności w pracy terapeutycznej; ukończyła trening MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching

Beata Cugowska tel. 519 873 977 / e-mail: beata@poznawczo.pl


Jak podają liczne źródła (por. Germer, Siegel, Fulton, 2015; Kokoszka, 2009; Segal, Williams, Mark, Teasdale, 2016), badania potwierdzają sensowność wykorzystania technik nurtu uważności w pracy z klientami doświadczającymi m.in. obniżonego nastroju i lęku, w sytuacji występowania nieadekwatnych wzorców zachowań, niekorzystnych schematów myślowych oraz doświadczania skutków

długotrwałego stresu. Głęboka uważność i współczucie (por. Lutz, Brefczynski-Lewis, 2008; Pace, 2009, Klimecki, Leiberg, Lamm, Singer, 2012; Wahl, 2017) pomagają m.in.:

 •  zwiększyć świadomość własnego funkcjonowania,
 • pogłębić rozumienie procesów psychicznych, stanów emocjonalnych i reakcji organizmu,
 • nabyć umiejętności rozpoznawania, rozumienia i reagowania na wczesne symptomy nawrotu zaburzeń nastroju,
 • dostrzec i przerwać dezadaptacyjne schematy myślowe i wzorce zachowań,
 • nauczyć się nowych, adekwatnych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach,
 • wzmacniać kreatywność, radość życia, poczucie własnej wartości i zaufanie do siebie,
 • zwiększyć objętość szarej masy mózgowej,
 • wzmocnić korzyści fizjologiczne,
 • zwiększyć odporność poprzez wzmacnianie odpowiedzi immunologicznej związanej ze stresem,
 • usprawnić regenerację umysłu i ciała,
 • zmniejszać tendencję do izolowania się, której towarzyszą trudności związane z lękiem i objawami depresyjnymi i która prowadzi do wzmacniania poczucia zagrożenia inapięcia
 • wzmocnić myślenie z troską vs. konkurencyjne,
 • kształtować postawę otwartości, wpływać na poziom doświadczania trudnych emocji i stymulować poczucie połączenia ze światem, wspólnoty,
 • redukować orientację na siebie, zwiększać tzw. empatyczną odpowiedź (ang. empathic response) i częstotliwość zachowań prospołecznych.

Fragment publikacji Klukowska P., Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności z elementami współczucia (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego, Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty, 2019

Całość artykułu [od] Psychologia w Praktyce – zawodowe czasopismo: https://www.teczkapsychologa.pl/


Ten event jest organizowany w ramach wydarzenia JESIEŃ MINDFULNESS NA ŚLĄSKU: wrzesień – grudzień 2019/ I EDYCJA

Więcej informacji oraz pełny kalendarz spotkań płatnych i tych za FREE znajdziecie Państwo tutaj:

Paulina Klukowska