• JESIEŃ MINDFULNESS NA ŚLĄSKU WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2019

    Nasze systemy odpornościowe działają lepiej w środowisku, w którym życzliwość i wsparcie ma przewagę nad wrogością i rywalizacją. Postawa oparta o wartości takie jak życzliwość, współpraca czy szacunek wobec siebie i otoczenia pomaga pogłębiać odporność wobec pojawiających się trudności.
    Jesień mindfulness to wydarzenie dla wszystkich. To wspólna przestrzeń, w której poszukamy wobec siebie samych i dla siebie – mocy zrozumienia, życzliwości i troski, aby cieszyć się szczęściem

    Read More