TRENING DBT: REGULACJA EMOCJI PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2021

TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT ONLINE
Moduł – Regulacja emocji

Do kogo kierowany jest trening DBT?

Trening umiejętności DBT kierowany jest do osób chcących zwiększyć umiejętność regulacji własnych emocji.
W szczególności dedykowany jest osobom, które:

  • mają poczucie, że ich emocje są przytłaczające, niezrozumiałe, wymykają się spod kontroli
  • podejmują impulsywne działania pod wpływem intensywnych emocji
  • często czują się przytłoczone przez dojmujące uczucie smutku, lęku, złości, poczucia pustki i beznadziejności
  • mają negatywne myśli na swój temat, doświadczają myśli samobójczych, samookaleczają się.

Trening umiejętności DBT stanowi uzupełnienie terapii indywidualnej, a jego podstawowym założeniem jest nauka konkretnych umiejętności poprawiających jakość życia klienta oraz praca nad systematycznym wprowadzaniem ich do codziennego życia.
Trening będzie składał się z dziewięciu 2-godzinnych spotkań, odbywających się we wtorki od 17:30 do 19:30, od 31.08.2021 do 26.10.2021. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie prowadzonej przez dwóch terapeutów doświadczonych w pracy z osobami zmagającymi się z chwiejnością emocjonalną.

Główne cele i umiejętności regulacji emocji to:

  • zrozumienie emocji, których doświadczasz
  • zredukowanie emocjonalnej wrażliwości
  • zmniejszenie emocjonalnego cierpienia

Formuła spotkań

Trening będzie składał się z 2 spotkań dotyczących umiejętności uważności oraz siedmiu spotkań dotyczących regulacji emocji.
Uważność (2 spotkania):
– Mądry umysł
– Umiejętności „co” związane z uważnością
– Umiejętności „jak” związane z uważnością
Regulacja emocji (7 spotkań):
– Rozumienie funkcji i roli emocji
– Samoobserwacja doświadczanych emocji
– Budowanie sprawności i radzenie sobie zawczasu
– Gromadzenie pozytywnych emocji w krótkim i długim terminie
– Budowanie wartościowego życia, życie zgodnie z własnymi wartościami.
– Rozwiązywanie bieżących problemów
– Przeciwstawne Działanie
Struktura całego treningu umiejętności DBT wygląda następująco:
Moduł 1:
Uważność – 2 spotkania
Tolerancja na dolegliwości psychiczne – 6 spotkań
Moduł 2:
Uważność – 2 spotkania
Regulacja emocji – 7 spotkań
Moduł 3:
Uważność – 2 spotkania
Skuteczność interpersonalna – 5 spotkań

Zapisy:

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji indywidualnej mającej na celu ustalenie, czy ta forma pomocy będzie odpowiednia dla danej osoby.

Cena:

Cena całego modułu wynosi 720 zł (cena jednego 2-godzinnego spotkania to 80 zł)
Zapisy obowiązują na cały moduł (wszystkie 9 spotkań).
Istnieje możliwość płatności w ratach.
W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł lub całość kwoty na numer konta podany poniżej.
Istnieje możliwość płatności w ratach.
Dane do przelewu
Nr konta: 74 1870 1045 2078 1002 2801 0001
Terapia Szkolenia Damian Ochman
Tytułem: Imię i nazwisko, trening DBT Katowice

Osoby prowadzące:

Paulina Klukowska
telefon: 735 461 542
e-mail: kontakt@ppiro.pl
mgr Damian Ochman
telefon: 602 699 165
e-mail: damian.ochman@gmail.com

Paulina Klukowska