TRENING UWAŻNOŚCI W UJĘCIU MBCT: PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2019, KATOWICE


DO KOGO KIEROWANY JEST TEN TRENING?

Jeśli jesteś osobą:

 • doświadczającą  obniżonego nastroju i nawracających stanów depresyjnych
 • odczuwającą negatywne skutki przewlekłego stresu
 • borykającą się z nawracającymi stanami lękowymi
 • mającą poczucie przytłoczenia z powodu nadmiernego zamartwiania się, rozpamiętywania przeszłości
 • chcącą nauczyć się, jak lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz jak pracować z  obciążającymi psychicznie sytuacjami

 

praktyka uważności i współczucia (mindfulness & compassion) może stać się początkiem trwałych zmian w Twoim życiu (Goldstein, 1997;Maitreyabandhu, 2009; Dhammika, 2010;  Segal, Williams, Teasdale, 2017; Siegel, 2018; Goleman, Davidson, 2018).

 

PROGRAM TRENINGU POMAGA UCZESTNIKOM:

 • rozwijać praktykę uważności i zwiększyć świadomość własnego funkcjonowania
 • zrozumieć zależności między myślami, emocjami a zachowaniami, dzięki temu bardziej uświadomić sobie własne schematy funkcjonowania
 • nabyć umiejętności rozpoznawania, rozumienia i reagowania na pierwsze sygnały obniżającego się nastroju
 • rozpoznawać własne nawykowe wzorce myślenia i reagowania, prowadzące w konsekwencji do pogorszenia jakości życia
 • nauczyć się nowych, adekwatnych i bardziej skutecznych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach
 • lepiej radzić sobie ze stresem, również z jego fizycznymi objawami – zmniejszać fizyczne i psychiczne konsekwencje długotrwałego stresu
 • w regulacji emocji (zarówno tych nieprzyjemnych, jak i przyjemnych)
 • obniżyć ilość i intensywność pojawiających się na co dzień negatywnych myśli i zamartwiania się
 • rozwijać poczucie troski i wrażliwość wobec siebie i otoczenia
 • zrozumieć i polepszyć relacje z innymi oraz usprawnić komunikację
 • radzić sobie z dolegliwościami fizycznymi, m.in. z chronicznym bólem
 • intencjonalnie dostrzegać drobne rzeczy dodające energii i pogłebiać wdzięczność, dzięki czemu zwiększa ogólny poziom satysfakcji z życia
 • wzmocnić koncentrację, uwagę i pamięć

 

SKUTECZNOŚĆ I CELE TERAPEUTYCZNE MBCT

Program MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – Terapia poznawcza oparta na uważności) został stworzony przez prof. Z.V. Segala, prof. M.G. Williamsa, dr J.D. Teasdala w oparciu o MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i zatwierdzony przez Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (Natonal Institute for Clinical Excellence – NICE) jako oparta na dowodach, skuteczna metoda zapobiegania nawrotom depresji.

Współczesne badania potwierdzają zasadność jej wykorzystania w kontekście problemów m.in. z obniżonym nastrojem i lękiem, w sytuacji występowania nieadekwatnych wzorców zachowań, niekorzystnych schematów myślowych oraz doświadczania skutków długotrwałego stresu.

 

FORMUŁA TRENINGU OBEJMUJE:

 • 8 cotygodniowych spotkań trwających 2,5 godziny,
 • dzień uważności – całodniowe spotkanie z praktyką,
 • konsultację indywidualną dla każdego uczestnika w razie potrzeby omówienia praktyki własnej, wymianę doświadczeń w grupie,
 • materiały w postaci skryptów, nagrań i instrukcji umożliwiających samodzielne ćwiczenia w domu w trakcie treningu oraz po jego zakończeniu
 • pomysły i wskazówki do pracy własnej, czyli jak przełożyć doświadczenie treningowe na codzienne życie

 

KAŻDE SPOTKANIE ZAWIERA:

 • elementy terapii poznawczej
 • psychoedukację
 • praktykę uważności ( mindfulness )
 • wymianę doświadczeń grupy i omówienie pracy własnej między sesjami

 

MIEJSCE I TERMINY TRENINGU:

Centrum Poznawczo.pl – ul. Sienkiewicza 33/5 (2 piętro), Katowice

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 18:00 -20:30. Początek treningu: 21 październik 2019 r.

 • 21 PAŹDZIERNIKA 2019
 • 28 PAŹDZIERNIKA 2019
 • 4 LISTOPADA 2019
 • 18 LISTOPADA 2019
 • 25 LISTOPAD 2019
 • 2 GRUDZIEŃ 2019
 • 9 GRUDZIEŃ 2019
 • 16 GRUDZIEŃ 2019

DZIEŃ UWAŻNOŚCI: sobota 16 listopad 2019, godz. 10.00 – 17.00 (spotkanie odbywa się w Poznawczo.pl ul. Zwycięstwa 56/6 Gliwice)

Weź ze sobą wygodny strój, wodę i otwartość na bieżące doświadczenie.

 

KOSZT I ZAPISY

CENA: 900 zł ( w tym 200zł zaliczka). Jest możliwość płatności w 2 ratach. Jest możliwość płatności w 2 ratach. 1 rata – płatność do 10/10/2019, 2 rata – płatność do 20/11/2019.
Aby dokonać rezerwacji miejsca należy przesłać formularz zapisu (dostępny na ppiro.pl) oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 200zł.

Rekrutacja do grupy odbywa się na podstawie indywidualnej konsultacji z trenerem.

DANE DO PRZELEWU:

Nr konta: 43 1160 2202 0000 0002 6842 2892

Gabinet psychoterapii Beata Cugowska

Tytułem: MBCT Katowice

 

Formularz zapisu dostępny jest TUTAJ

Swoje pytania i zgłoszenia zapisu do grupy proszę kierować do prowadzących trening:

 

PROWADZĄCE

Paulina Klukowska – psycholog, instruktor terapii zajęciowej, praktyk uważności ( Mindfulness & Comapssion) i autorka projektu społecznego #MindLajf – skupionego wokół mindfulness – uważnej obecności. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (w trakcie 4-letniego szkolenia podyplomowego), wykorzystuje metody oparte na uważności. Członek PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz  EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończyła m.in. I stopień (12-tygodniowy) I II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling & Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program LIFE WITH FULL ATTENTION – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs „Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii.

Prowadzi m.in. Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO, Otwartą Praktykę Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego SENS w Katowicach, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu oraz terapię indywidualną i grupową w Poznawczo.pl  w Gliwicach.

Uważność czyli świadomość bieżącego doświadczenia pozwala oddzyskać wolność wyboru. Dzięki odpowiedniej praktyce MINDFULNESS mamy często po raz pierwszy w życiu możliwość zwrócić uwagę na te automatyzmy, które prowadzą do pogorszenia jakości naszego życia, relacji z innymi oraz zdrowia i kondycji psychicznej.

Paulina Klukowska tel. 735 461 542 / e-mail: paulina@poznawczo.pl

 

Beata Cugowska – psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka wydziału psychologicznego na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła 4-letnią Szkołę Terapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie (akredytowaną przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe w ośrodku psychoterapii Poznawczo.pl, wykorzystując metody pracy o naukowo potwierdzonej skuteczności, przede wszystkim podejście poznawczo-behawioralne oraz oparte na uważności. Jako terapeuta specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nastroju, lękowymi, osobowości, pracy z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz w pomocy w sytuacjach kryzysowych, pracy nad rozwojem osobistym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu, Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie.

Mindfulness – praktykę formalną i nieformalną wykorzystuje na co dzień oraz korzysta z technik opartych na uważności w pracy terapeutycznej; ukończyła trening MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching

Beata Cugowska tel. 519 873 977 / e-mail: beata@poznawczo.pl

 

PROWADZENIE, ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

 • PPiRO.pl
 • Poznawczo.pl

UWAGA: Zgodnie z zaleceniem autorów treningu MBCT (Z. Segal, M. Williams i J. Teasdale ), program mogą prowadzić psychoterapeuci pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, osoby z wykształceniem w dziedzinie zdrowia psychicznego z odpowiednim treningiem w terapii poznawczej i prowadzeniu grup  w tym certyfikowani trenerzy MBCT mający bezpośrednie, bieżące doświadczenie w praktykowaniu uważności.

 

CO MÓWIĄ BADANIA?

 

Jak podają liczne źródła (por. Germer, Siegel, Fulton, 2015; Kokoszka, 2009; Segal, Williams, Mark, Teasdale, 2016), badania potwierdzają sensowność wykorzystania technik nurtu uważności w pracy z klientami doświadczającymi m.in. obniżonego nastroju i lęku, w sytuacji występowania nieadekwatnych wzorców zachowań, niekorzystnych schematów myślowych oraz doświadczania skutków

długotrwałego stresu. Głęboka uważność i współczucie (por. Lutz, Brefczynski-Lewis, 2008; Pace, 2009, Klimecki, Leiberg, Lamm, Singer, 2012; Wahl, 2017) pomagają m.in.:

 

 • zwiększyć świadomość własnego funkcjonowania,
 • pogłębić rozumienie procesów psychicznych, stanów emocjonalnych i reakcji organizmu,
 • nabyć umiejętności rozpoznawania, rozumienia i reagowania na wczesne symptomy nawrotu zaburzeń nastroju,
 • dostrzec i przerwać dezadaptacyjne schematy myślowe i wzorce zachowań,
 • nauczyć się nowych, adekwatnych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach,
 • wzmacniać kreatywność, radość życia, poczucie własnej wartości i zaufanie do siebie,
 • zwiększyć objętość szarej masy mózgowej,
 • wzmocnić korzyści fizjologiczne,
 • zwiększyć odporność poprzez wzmacnianie odpowiedzi immunologicznej związanej ze stresem,
 • usprawnić regenerację umysłu i ciała,
 • zmniejszać tendencję do izolowania się, której towarzyszą trudności związane z lękiem i objawami depresyjnymi i która prowadzi do wzmacniania poczucia zagrożenia inapięcia
 • wzmocnić myślenie z troską vs. konkurencyjne,
 • kształtować postawę otwartości, wpływać na poziom doświadczania trudnych emocji i stymulować poczucie połączenia ze światem, wspólnoty,
 • redukować orientację na siebie, zwiększać tzw. empatyczną odpowiedź (ang. empathic response) i częstotliwość zachowań prospołecznych.

 

Fragment publikacji Klukowska P., Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności z elementami współczucia (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego, Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty, 2019

Całość artykułu [od] Psychologia w Praktyce – zawodowe czasopismo dostępna jest TUTAJ.

 


Ten event jest organizowany w ramach wydarzenia JESIEŃ MINDFULNESS NA ŚLĄSKU: wrzesień – grudzień 2019/ I EDYCJA

Więcej informacji oraz pełny kalendarz spotkań płatnych i tych za FREE znajdziecie Państwo tutaj:

Paulina Klukowska