Paulina Klukowska

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

Jestem autorką projektu społecznego #mindlajf – Rozmowy o Mindfulness, organizatorką wydarzenia Jesień Mindfulness na śląsku 2019, założycielką i administratorką pierwszej w Polsce grupy CBT Polska – Psychoterapia Poznawczo Behawioralna dla ponad 9 tyś. osób – miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń nt. psychoterapii i rozwoju osobistego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Założyłam i prowadzę również Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO w Bielsku-Białej. Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1109). Jestem członkiem PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, praktykiem uważności (mindfulness & compassion) i pasjonatką trzeciej fali CBT (głównie MBCT, ACT).

Ukończyłam m.in. I stopień (12-tygodniowy) i II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program Life with Full Attention – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii,  MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion) i 4-tygodniowy kurs Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (mentoring: Bartosz M. Wrona – psychiatra, psychoterapeuta, autor książek, pełni obowiązki ordynatora oddziału zaburzeń afektywnych i nerwicowych, prowadzi praktykę prywatną, terapię, warsztaty, treningi oraz kursy medytacyjne).

W ramach dobrych praktyk PTTPB „Superwizja ma znaczenie” swoją pracę poddaję regularnej superwizji z Ewą Wojtyną, Danielem Cysarzem i Adamem Elżanowskim. Korzystam też z superwizji koleżeńskich z Beatą Cugowską i Januszem Mazanowskim. Terapię własną i konsultacje w ramach rozwoju osobistego podejmowałam dzięki: Jerzy Wójtowicz, Robert Rutkowski,  dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara, dr Joanna Dudek. Chętnie pogłębiam wiedzę i praktykę z Paulem Gilbertem PhD, Kellym G. Wilsonem PhD, Sabiną Sadecką, Marcinem Fabjańskim i dr Julią E. Wahl. Najczęściej kieruję się w stronę rozmów i odosobnień nauczycieli Theravādyjskich Dhammika Bhante, Ajahn Brahmavamso Mahathera (Ajahn Brahm), Ajahn Brahmali, ven. Bhikkhu Bodhi, Ajahn Sadaro.

Prowadzę m.in. szkolenia i treningi kompetencji psychologicznych dla studentów gowork.pl, grupę OPU – Otwartej Praktyki Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego Sens w Katowicach, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu, psychoterapię indywidualną i profilaktykę nawrotów w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), Grupowy Trening Uważności w Ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) z Elementami Współczucia (Compassion Focused Therapy) w oparciu o autorski program // przygotowanie: Paulina Klukowska i Beata Cugowska // na podstawie „Terapia poznawcza depresji oparta na uważności” – Zindel V.Segal, J.Mark G.Williams, John D.Teasdale // recenzja i mentoring: dr Julia E.Wahl – w Gliwicach, Katowicach i on-line, treningi umiejętności w Terapii Dialektyczno Behawioralnej (DBT) w Gliwicach i on-line.

PUBLIKACJE NA PROŚBĘ PSYCHOLOGII W PRAKTYCE

Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego [w:] Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty. Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki (styczeń 2019) >>

Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia [w:] Psychologia w praktyce, Metody terapii, 14 maja 2020, nr 21 (maj 2020) >>

ADRES:
ul. Lipnicka 14/3
43-300 Bielsko-Biała

UMAWIANIE WIZYT:
Paulina Klukowska – tylko poprzez znanylekarz.pl

INFORMACJE OGÓLNE I WSPÓŁPRACA:
kontakt@ppiro.pl