MARCIN FABJAŃSKI – JAK WYJŚĆ POZA UWAŻNOŚĆ. ROZMOWY O MINDFULNESS


Satipaṭṭhāna sugeruje, że stosując uważność, nie możemy wypierać żadnych fragmentów naszego doświadczenia, powinniśmy je tylko obserwować. Samo to oznacza, że w wyniku tej praktyki nie doznamy wyłącznie przyjemności. Na doświadczenie składa się także ból fizyczny i nieprzyjemne zjawiska mentalne. A uważność, choć nie zmienia doświadczenia, pogłębia je.
 
Dogłębne dociekanie powoduje włączenie się ciekawości, a tym samym zwiększenie bezstronności i osłabienie siły pragnienia. Dzięki niemu lepiej poznajemy strategie ego. Dodatkowo przyznajemy myśleniu pozytywną rolę i widzimy korzyści, jakie z niego płyną. A to uwalnia nas od mitu niemyślenia w medytacji i wypierania własnych myśli, co jest przejawem awersji.
– Marcin Fabjański

Dziś w ramach wspólnoty dociekań poruszamy tematy związane z tym, że:

• medytacja nie jest techniką a raczej indywidualną ścieżką i domaga się naszej uwagi, refleksji oraz zaangażowania

• warto wytworzyć intymną relację z medytacją, być z nią w kontakcie w życiu codziennym, nie tylko na poduszce medytacyjnej, nadać jej ważności

• na ścieżce medytacyjnej ważne jest poczucie kierunku, bycie wrażliwym na potrzeby środowiska poszukiwaczem • w poszukiwaniu spokoju potrzebujemy wyjść poza uważność, kultywować moralność (etykę cnót), rozwijać cechy charakteru, które sprzyjają medytacji

Z Marcinem Fabjańskim – dr filozofii, wykładowcą, pisarzem- zastanawiamy się też nad tym, czym jest świadome życie.

Marcin jest autorem książek: „Stoicyzm uliczny. Jak oswajać trudne sytuacje”, „Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu”, „Street Philosophy. Sagezza Quotidiana” oraz scenariuszy i licznych artykułów. Laureat m.in. prestiżowego Grand Press i nagród American Press Association. Napisał doktorat z filozofii porównawczej, wykłada, prowadzi szkolenia i spotkania medytacyjne. Spędził ponad dwa lata na intensywnych odosobnieniach medytacyjnych w klasztorach Birmy, Tajlandii, Nepalu, Indii i Sri Lanki. Jest twórcą Apenińskiej Szkoły Żywej Filozofii we Włoszech. Jak sam pisze „Nie dały mi wewnętrznego spokoju książki, które napisałem, filmy dokumentalne, które wyreżyserowałem, nagrody dziennikarskie i scenariuszowe ani wykłady akademickie, choć wszystkie te rzeczy bywały bardzo satysfakcjonujące. Postanowiłem poszukać miejsca, gdzie mogę studiować tajemnice procesu życia bezpośrednio, wśród dzikiej przyrody i antycznej historii, która wciąż unosi się w powietrzu. Tak powstała @Apenińska Szkoła Żywej Filozofii we Włoszech i metoda medytacji oraz refleksji – SELFOFF. Fundamentem szkoły jest wspólnota dociekań, które uprawiamy na warsztatach i wyprawach w naturę, do której zapraszam teraz Ciebie.”

Dziękuję pięknie Marcinowi za bezcenne inspiracje, ciepło, otwartość i zaangażowanie oraz Maciejowi za niezmienne wsparcie, pomoc techniczną i życzliwe krytyczne spojrzenie ; )

Panowie, to spotkanie to była prawdziwa przygoda na mojej ścieżce. Niech się niesie!

Dobrego weekendu ludzie : )

Paulina Klukowska