UWAŻNOŚĆ TRWA TYLE SAMO, CO BRAK UWAŻNOŚCI

Rozproszenie i trwanie w automatyzmach umysłu zajmuje tyle samo czasu, co świadomość bieżących doświadczeń. Czasem jedynie możemy potrzebować wyhamować lub przyspieszyć tempo, żeby poeksperymentować i nabrać doświadczeń w praktyce. Po to, żeby przenieść wiedzę i umiejętności z praktyki formalnej (medytacji) do praktyki nieformalnej (życia).

Celnym przykładem na wykorzystanie pauzy jest rozmowa. Spowalniając rytm mówienia, możemy pogłębić świadomość tego, co się wydarza między słowami. Ten moment ciszy jest bogaty w doświadczenia, które często nam umykają, a są ważne.


Więcej o pułapkach uważności (mitach i błędnych przekonaniach), o tym, czym uważność nie jest pod linkiem tutaj>>


TRZYMINUTOWA PAUZA NA ODDECH – instrukcja podstawowa

ŚWIADOMOŚĆ

Przyciągnij świadomość do chwili obecnej, celowo przyjmując wyprostowaną i pełną godności postawę. Zadbaj o to, żebyś czuł/a się komfortowo, ale i żeby pozycja w praktyce wspierała twoją czujność. Jeśli to dla ciebie OK, przymknij delikatnie powieki. Następnie skieruj uwagę do wewnątrz i zaobserwuj:

Czego doświadczam właśnie teraz…

  • Jakich myśli?
  • Jakich uczuć?
  • Jakich doznań w ciele?

Potwierdź i zarejestruj swoje doświadczenie, bez względu na to czy jest ono przyjemne czy nie.

SKUPIENIE SIĘ

Następnie łagodnie skieruj całą swoją uwagę na oddychanie, na każdy wdech i każdy wydech, tak jak następują one jeden po drugim.

Twój oddech może funkcjonować jako podpora dla świadomości, pozwalająca przyciągnąć twoją uwagę do bieżących doświadczeń. Pomoże ugruntować ci się w chwili obecnej. Być może poczujesz wyhamowanie, uczucie nawet delikatnego wyciszenia.

ROZSZERZENIE

A teraz rozszerz pole swojej świadomości wokół oddychania, tak aby objęła ona również poczucie całego ciała, jego postawy i mimiki. Zwróć uwagę na to, jakie wrażenia z ciała do ciebie docierają.


PAUZA NA ODDECH JEST SPOSOBEM NA WYŁĄCZENIE AUTOMATYCZNEGO PILOTA

Pomaga w zakotwiczeniu się w uważności // mindfulness // sati – ponownym nawiązaniu kontaktu z chwilą obecną. Kluczowa umiejętność w MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) to utrzymywanie świadomości w danej chwili. Nic poza tym.*

Wykład Kelly’ego Wilsona o ACT, ewolucjonizmie i bliskich relacjach

Fragment warsztatu – Sens życia i rozwój w ramach relacji terapeutycznej: Perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania oraz ewolucyjna. Razem z Kellym organizatorzy spotkania ustalili, że będzie najciekawiej, jeśli zajmiemy się częścią najbardziej teoretyczną w osobnym nagraniu. Dzięki ich uprzejmości jest dostępne dla każdego. Ta inicjatywa pozwoliła nam w pozostałych 16 godzin zająć się większą ilością tego rodzaju pracy, która jest warsztatowa, interakcyjna i doświadczeniowa. Zapraszają do tego, żeby obejrzeć i posłuchać wykładu Kellego razem z kimś – dlaczego? Po obejrzeniu będzie to oczywiste. 

PRZYPISY:

*Fragmenty autorskiego programu // przygotowanie: Paulina Klukowska i Beata Cugowska // na podstawie „Terapia Poznawcza Depresji Oparta na Uważności” – Zindel V.Segal, J.Mark G.Williams, John D.Teasdale // Recenzja i mentoring: dr Julia E.Wahl


OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE:

1.Maitreyabandhu, Life With Full Attention: A Practical Course in Mindfulness, Windhorse Publication, Cambridge 2009.

2.Segal Z.V., Williams M.G., Teasdale J.D., Świadomą drogą przez de­ presję. Wolność od chronicznego cierpienia, Wyd. li, Czarna Owca, Warszawa 2018.

3.Tejaniya A., Sama świadomość nie wystarczy, 2008 https://mahaja na.net/teksty/ssnw. pdf.

4.Wilson K., Warsztat – Sens życia i rozwój w ramach relacji terapeutycznej: Perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania oraz ewolucyjna, uczesieACT.pl 2021.

5.Praktyka własna.


NIE WIERZ NA SŁOWO. SPRAWDŹ, JAK TO DZIAŁA U CIEBIE. FILTR ZDROWEGO SCEPTYCYZMU DODAJE OSTROŚCI WIDZENIA.


©Do użytku publicznego – korzystaj i dziel się śmiało, ale wskazując źródło – ppiro.pl