PROJEKT SPOŁECZNY #MindLajf

powstał z potrzeby poznawania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach pewnej wspólnoty dociekań w rozumieniu koncepcji i samej praktyki uważności. Nie mamy gotowych odpowiedzi. Zadajemy pytania nt. UWAŻNOŚCI i wokół niej oraz szukamy odpowiedzi – często nie jednej. Zapraszamy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem osoby związane z tematem Mindfulness. Wartości, którymi się kierujemy:

Uważność i Rozwój

żeby wgląd oraz odpowiedzialne kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw moralnych wspierały wewnętrzny spokój i spełnienie

Akceptacja

tego, co dzieje się w chwili obecnej i co będzie zachodzić podczas zmiany, żeby możliwe było uchwycenie istoty tego procesu, tak różnego od aprobaty i kapitulacji.

Autentyczność i Relacje

żeby w pełni wykorzystać swój potencjał a to, co możemy sobie nawzajem dać było unikalne i bezcenne

NASZĄ MISJĄ

jest popularyzowanie PRAKTYKI UWAŻNOŚCI

dzięki której jesteśmy bardziej otwarci i świadomi siebie. Pracujemy nad tym, żeby zwiększyć dostęp do informacji na temat szeroko rozumianego MINDFULNESS. Podrzucamy do własnej refleksji inspirujące treści wokół tradycji i podejść związanych z PRAKTYKĄ UWAŻNOŚCI. Publikujemy przeglądy badań i wiedzę naukową oraz informacje o wydarzeniach.

NASZĄ WIZJĄ

jest wspólne podjęcie wysiłku skupienia uwagi na byciu TU i TERAZ

oraz odzyskania mocy wyłączania AUTOPILOTA w codziennym życiu, wtedy, kiedy przestaje nam on służyć, kiedy automatyczne myśli, nawyki i reakcje przejmują kontrolę nad nami i uniemożliwiają zauważenie tego, co faktycznie dzieje się w nas i dookoła nas.

ZWRACAMY UWAGĘ

na to, że każdy z nas już od urodzenia dysponuje niezwykle skutecznym narzędziem do radzenia sobie ze stresem, kryzysami, stanami obniżonego nastroju czy braku satysfakcji oraz związanymi z nimi poważnymi chorobami ALE niestety zatraciliśmy do niego dostęp.

Odczarowujemy PRAKTYKĘ UWAŻNOŚCI

jako tajemną wiedzę przeznaczoną tylko dla przewodników duchowych i zachęcamy do praktyki też poza poduszką medytacyjną. Uważnie żyjemy dniem codziennym: pijąc poranną kawę, jadąc do pracy, rozmawiając z sąsiadem, będąc na firmowym bankiecie czy w warzywniaku.

Motywujemy

do regularnego ćwiczenia MIĘŚNIA UWAŻNOŚCI aby efektywniej sterować swoim zachowaniem, pełniej rozumieć nawyki własnego umysłu i ciała.

Chcemy mieć odwagę ZAUWAŻYĆ,

że problem przerażająco szybko rosnącej ilości ludzi dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku związanymi m.in. ze stresem, szalonym tempem życia, medialnym przebodźcowaniem, nie tylko NAS WSZYSTKICH dotyczy ale i DOTYKA – mnie, Ciebie lub kogoś z najbliższego otoczenia. 
Aktywnie przyczyniamy się do wzrostu SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI i odzyskujemy maksymalną możliwość wyboru.