×

PRACOWNIA PPiRO

TO PRZESTRZEŃ DLA WSZYSTKICH

 

niezależnie od rodzaju przeżywanych trudności, poglądów czy sytuacji życiowej. Mamy świadomość tego, że nasze systemy odpornościowe działają lepiej w środowisku, w którym życzliwość i wsparcie mają przewagę nad wrogością, rywalizacją i wykluczeniem. Dlatego nasza postawa oparta jest o wartości takie jak współpraca i szacunek wobec siebie i otoczenia. Dla nas możliwość towarzyszenia w zmianie i przeciwdziałanie cierpieniu to wartość sama w sobie. Dlatego nasza praca ma dla nas znaczenie i podchodzimy do niej z troską, czułością i pełnym zaangażowaniem.

 

100%
diagnoza i wsparcie psychologiczne
100%
sesje stacjonarne i online
100%
opieka psychodietetyczna
100%
psychoterapia indywidualna
100%
terapia par
100%
warsztaty i szkolenia
100%
praktyka uważności i współczucia
METODY GODNE ZAUFANIA

Wykorzystujemy metodologię i narzędzia o potwierdzonej skuteczności, oparte na badaniach naukowych – Evidence Based Practice (EBP).

OSOBISTE UGRUNTOWANIE

Jako specjaliści dbamy o praktykę własną podejmując terapię własną, korzystając z mentoringu, pogłębiając wiedzę i doświadczenia na szkoleniach.

SUPERWIZJA MA ZNACZENIE

Naszą pracę psychoterapeutyczną poddajemy regularnej superwizji i propagujemy dobrą praktykę korzystania z mentoringu i coachingu wśród psychologów i trenerów współpracujących z pracownią PPiRO.

ELASTYCZNOŚĆ I KOMFORT

Pracujemy hybrydowo, prowadząc spotkania na żywo w gabinecie i/lub online dbając o stały rytm spotkań w ramach procesu terapii.

RENATA

GOLONKA

PSYCHOTERAPEUTKA

 

 


Prowadzę spotkania stacjonarne i online.

Pracuję z osobami dorosłymi.

*****

 

 

W pracy zwracam uwagę na autentyczność relacji. Cenię sobie uważność na drugiego człowieka,


POZNAJ BLIŻEJ

tel. 530 333 996

OLA

MŰLLER 

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

 


Pracuję stacjonarnie i online z osobami dorosłymi. Prowadzę terapię indywidualną i par.

*****

 

W kontakcie z drugim człowiekiem najbardziej fascynuje mnie odkrywanie wraz z nim jego świata. Wierzę, że ‘wszystko jest w nas’ – zarówno ograniczenia, jak i możliwości, aby z tymi ograniczeniami sobie poradzić.


POZNAJ BLIŻEJ

tel. 517 732 274

ELA

SZAŁAJKO

PSYCHOTERAPEUTKA

 

 


Prowadzę spotkania stacjonarne i online, terapię indywidualną i par. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi.

*****

 

W atmosferze poufności i akceptacji towarzyszę klientkom/klientom w procesie poznawania siebie, swoich emocji, cielesności, uświadamiania sobie swoich potrzeb, dostrzegania utartych schematów postrzegania i reagowania, odkrywania nowych rozwiązań, innych sposobów funkcjonowania, tak by Tu i Teraz mogli bardziej stawać się Sobą i doświadczać świadomego, satysfakcjonującego życia.


POZNAJ BLIŻEJ

tel. 609 402 044

MARTA MIKA

PSYCHOLOŻKA DIAGNOSTA, NEUROPSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

Pracuję stacjonarnie i online z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzę diagnozę i konsultacje neuropsychologiczne.

*****

 

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z klientem oparta na zaufaniu, wspólnym budowaniu sojuszu terapeutycznego i empatyczne towarzyszenie w drodze do odzyskania równowagi psychicznej i satysfakcji z życia oraz do polepszenia związków z innymi ludźmi.


POZNAJ BLIŻEJ

tel.  660 442 629

SKONTAKTUJ SIĘ

Czujesz potrzebę zmiany, chcesz zacząć i nie wiesz jak zrobić pierwszy krok? To naturalne. Jesteśmy tu, żeby Ci towarzyszyć również na tym początkowym etapie drogi w nowym kierunku.

Jeśli potrzebujesz informacji lub wsparcia w wyborze terapeuty albo odpowiedniej dla siebie formy pomocy skontaktuj się z nami. Jesteśmy dostępni telefonicznie.

Możesz zadzwonić lub zostawić wiadomość albo jeśli wolisz napisz do nas e-mailowo.

    tel. 608 692 756

    kontakt@ppiro.pl

EWA MAZUR

PSYCHOLOG

 

 


Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Prowadzę konsultacje stacjonarne. Oferuję wsparcie i poradnictwo psychologiczne.

*****

Na konsultacjach nazywamy i próbujemy dobrze zrozumieć obecne trudności, żeby znaleźć najbardziej pomocne rozwiązania i formy wsparcia.


POZNAJ BLIŻEJ

tel. 608 692 756

BARBARA MICHERDA-NYCZKA

PSYCHOLOG DIAGNOSTA

Prowadzę spotkania stacjonarne i online dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuję się diagnozą ADHD, spektrum autyzmu i ogólnego funkcjonowania dziecka.

*****

W swojej pracy podążam w myśl założenia „Porozumienie bez przemocy” oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Mocno skupiam się na zasobach oraz mocnych stronach człowieka pracując w dużej mierze na potrzebach, relacjach oraz akceptacji.


POZNAJ BLIŻEJ

tel. 530 278 834

PAULINA KLUKOWSKA

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

 


Pracuję stacjonarnie i online z osobami dorosłymi. Prowadzę terapię indywidualną i grupową.

*****

 

Kiedy towarzyszę komuś w zmianie zapraszam klienta (i siebie) do tego, byśmy w tym procesie nie szli na skróty i w pośpiechu, ale z różnych perspektyw i szerokokątnie przyglądali się temu, co sprawia, że jest nam ze sobą lepiej i innym jest z nami lepiej.


POZNAJ BLIŻEJ

tel. 735 461 542

KAROLINA BIGOS

DIETETYK, PSYCHODIETETYK

 


Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi powyżej 6rż., młodzieżą i osobami dorosłymi.

*****

 

 

W swojej pracy opieram się na akceptacji i zrozumieniu oraz kieruję się dobrem i bezpieczeństwem pacjenta. Psychodietetyka jest dla mnie pomostem łączącym dietetykę i psychologię.

 


POZNAJ BLIŻEJ

tel. 724 523 428

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

 

 

NIE JESTEŚMY TU PO TO, BY NAS NAPRAWIANO

CIERPIENIE ISTNIEJE I DOTYKA NAS BEZ WYJĄTKU

To doświadczenie wspólne dla wszystkich ludzi ukazujące więź, która łączy nas z innymi. Naturalną częścią życia i bycia człowiekiem jest ból. Towarzyszy nam podczas narodzin i śmierci, w obliczu choroby i starości, kiedy doświadczamy tego, czego nie lubimy i kiedy nie doświadczamy tego, co lubimy. Męką jest rozłąka z tym co ukochane. Czujemy brak satysfakcji, kiedy nie uzyskujemy tego, czego pragniemy.

 

Każdy człowiek w swoim życiu doświadcza bólu. A jednak skrycie marzymy, żeby zniknął, w mgnieniu oka zapominając, że pojawiające się trudności są zjawiskiem zupełnie naturalnym. Odzieramy się z prawa do bezradności wobec kryzysu, troskliwego wylizywania ran w bezpiecznym otoczeniu – jakby nasza kruchość czy doświadczenie najmniejszego dyskomfortu stały się anomalią. Kiedy życie boli potrzebujemy mądrej i życzliwej reakcji >>

 

 

 

100%
Uważność
100%
Badanie
100%
Wysiłek
100%
Radość
100%
Uspokojenie
100%
Skupienie
100%
Zrównoważenie
TO, JAK ODCZUWAMY BÓL

ma bezpośredni związek ze stanem naszego umysłu (por. Wojtyna, Wigra, 2010; Zeidan, Grant, Brown, McHaffie,Coghill,2012). W tradycji buddyjskiej od tysiącleci stawia się umysł w centrum zainteresowania, a cierpienie łączy z reakcjami umysłu na ból oraz znaczeniem, jakie mu nada­jemy (por. Thanissaro, 2015; Sumedho, 2010). To spojrzenie okazuje się spójne z neuronauką (por. Gilbert, Choden, 2019, Goleman, Davidson, 2018).

ZARÓWNO PSYCHOTERAPIA

JAK I MEDYTACJA

uczą , że kiedy odwracamy się od bólu odbieramy sobie możliwość poznania go, zbadania jego istoty, a więc nauczenia się, jak odpowiednio z nim postępować. Rozumienie tego, jak reagujemy w obliczu trudności, pomaga rozpoznawać, które reakcje są pomocne, a które niepotrzebnie tylko nabudowują dodatkowe cierpienie.

ŁAGODZENIE BÓLU

CZY PRZECIWDZIAŁANIE

CIERPIENIU?

Modele terapeutyczne tzw. trzeciej fali Terapii Poznawczo-Behawioralnej zrobiły krok z dala od diagnoz medycznych – w stronę procesów psychologicznych – opierając wiele interwencji terapeutycznych m.in. o praktykę uważności (ang.Mindfulness-Based Interventions) i współczucia (ang. Compassion-Focused Therapy). Bazują na procesach sięgających daleko poza mechaniczne techniki redukowania dyskomfortu.

 

W praktyce uważności nie obserwujemy reakcji umysłu po to, by odeszły, ale żeby je poznać (Burch, Penman, 2016; Kryszczyński, 2015). Zwracamy więc uwagę na różnice między spokojnym zaciekawieniem a tolerowaniem bólu.

W PRACY TERAPEUTYCZNEJ

opartej o uważne współczucie wychodzimy poza powierzchowne bycie “tu i teraz” zwracając się ku opisywanej w tekstach buddyjskich „właściwej uważności” (por. Cziedryn, 2005; Chodron, 2000), za którą stoi szerszy kontekst związany m.in. z pogłębianiem empirycznej mądrości, pielęgnowaniem wartości, powracaniem do współczucia i zwiększaniem zdolności do reagowania z troską.

 

Odnosimy się do ,,szczególnego rodzaju uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę” (Kabat-Zinn, 1990) i otwartości na przyjęcie wszystkiego, co wkracza w doświadczenie, z jednoczesną „postawą zaciekawienia pozwalającą danej osobie badać to, co się pojawia, bez wpadania w automatyczne osądy i reagowanie” (Segal, Williams i Teasdale, 2002) oraz pogłębiania „wrażliwości na cierpienie swoje i/lub innych istot z jednoczesnym głębokim zaangażowaniem w celu zmniejszenia i zapobiegania temu cierpieniu” (Wahl, 2019).

JEDZIEMY NA TYM

SAMYM WÓZKU

Intencją ewolucji nigdy nie było to, abyśmy byli wolni od bólu i trudności. Oznacza to, że stanowią one integralną część procesu życia. Kimkolwiek jesteśmy, cokolwiek myślimy, czujemy i robimy, czy się na to godzimy, czy nie, od czasu do czasu doświadczamy krzywdy, niepewności, braku zadowolenia. Ta perspektywa prowadzi nas w kierunku wspólnego człowieczeństwa i możliwości wyboru mądrych reakcji w obliczu tych wszystkich, pojawiających się na drodze życia pułapek i ograniczeń, abyśmy z łatwością o siebie dbali >>

FRAGEMNTY ARTYKUŁU

Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia, Paulina Klukowska [w:] Psychologia w praktyce, Metody terapii, 14 maja 2020, NR 21 (Maj 2020) >> 

CIERPIENIE

TO JAKOŚĆ OGÓLNOLUDZKA

a wszelkie próby udawania, że jest inaczej, niepotrzebnie izolują nas od siebie samych i siebie nawzajem. Właśnie teraz, kiedy jesteśmy świadkami tego, jak świat ogarnęła pandemia, możemy jeszcze wyraźniej zobaczyć, że jesteśmy ze sobą połączeni i doświadczyć wspólnego człowieczeństwa (ang. common humanity), czyli tego wszystkiego, co dzielimy z każdym człowiekiem. Ludzie mają na nas wpływ. Z jednej strony ich wsparcie może pełnić ochronną funkcję dla naszego zdrowia. z drugiej samotność, nawet ta subiektywna, potrafi poprowadzić nas w kierunku choroby (por. Wojtyna, Wigra, 2070). Nieważne zatem, ile osób nas otacza w rzeczywistości, ale czy wierzymy, że możemy na nie liczyć, czy mamy poczucie łączności z innymi.