Paulina Klukowska

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania online, terapię indywidualną i grupową. Pracuję z osobami dorosłymi.

tel. 735 461 542

Jestem psychologiemi, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 1109). W pracy gabinetowej najchętniej korzystam z perspektywy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT – Acceptance and Commitment Therapy), Psychoterapii Opartej na Analizie Funkcjonalnej (FAP – Functional Analytic Psychotherapy) i Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (CFT – Compassion-Focused Therapy). Należę do PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej, EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies oraz Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Obecnie jestem w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST). Założyłam i prowadzę Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO w Bielsku-Białej.

Marta Mika

PSYCHOLOŻKA, NEUROPSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję indywidualnie z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 660 442 629

Jestem psychologiem z ponad 20-letnim stażem zawodowym i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Wykształcenie:
– Studia Magisterskie w Uniwersytecie Śląskim, kierunek psychologia;
– Studia podyplomowe „Poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna” w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie;
– Studia podyplomowe „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Katowicach;
– Studia podyplomowe „Psychologia sądowa” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie;
– Kurs specjalny z zakresu socjoterapii I stopnia;
– Staż kliniczny w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim;

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z klientem oparta na zaufaniu, wspólnym budowaniu sojuszu terapeutycznego i empatyczne towarzyszenie w drodze do odzyskania równowagi psychicznej i satysfakcji z życia oraz do polepszenia związków z innymi ludźmi. W pracy stosuję między innymi techniki i metody oparte na badaniach naukowych, z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, w tym również ACT.
Terapia poznawczo – behawioralna jest jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych naukowo metod postępowania terapeutycznego. Stosowana jest najczęściej w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń lękowych i depresyjnych, radzeniu sobie ze stresem. Jest również efektywna w pracy z osobami doświadczającymi innego rodzaju zaburzeń, takich jak: zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, stres pourazowy. Wspierająco stosuje się ją w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej czy ADHD.

Elżbieta Szałajko

PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online, terapię indywidualną i par. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Doskonaliłam swoje kompetencje psychoterapeutyczne w krakowskim Instytucie Gestalt i ukończyłam całościowy czteroletni kurs Szkoły Psychoterapii Gestalt. Instytut Gestalt jest ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT).

Regularnie biorę udział w dodatkowych warsztatach i treningach terapeutycznych. Poszerzając swój warsztat pracy czerpię z różnych modalności m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) szkoląc się u Agnieszki Hottowy i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Integri TSR) – dzięki akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) szkoleniom uczącym integracyjnej pracy z człowiekiem i łączącym takie podejścia jak: Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC), Metoda Kids Skills, Terapia Ericksonowska, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i inne. Swoje doświadczenie poszerzałam w ramach Projektu Rozwoju Świadomości – w terapii osób z zaburzeniami afektywnymi organizowanym przez Centrum Terapii i Edukacji PRAXE. Wcześniej byłam zaangażowana przez wiele lat w pracę z młodzieżą.

Obecnie pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę sesje indywidualne oraz terapię par stacjonarnie w Bielsku-Białej i on-line. Pracuję pod stałą superwizją respektując zasady Kodeksu Etyki Zawodowej EAGT. Pomagam klientom w pokonywaniu kryzysów i trudności emocjonalnych. Wspieram w rozwiązywaniu problemów osobistych i relacyjnych, radzeniu sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Towarzyszę również w wychodzeniu z uzależnienia.

Aleksandra Műller

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Pracuję hybrydowo (naprzemiennie stacjonarnie i online) z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę terapię indywidualną i par.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 517 732 274

Dyplom magistra obroniłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam również Studia Podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu wraz z uprawnieniami do prowadzenia terapii indywidualnej, par i pracy z grupami będąc w trakcie procesu certyfikacji.

Swoją pracę poddaję regularnej  superwizji. Na bieżąco pogłębiam wiedzę i doświadczenie wzbogacając je m.in. dzięki Sabinie Sadeckiej w ramach Kursu Terapii traumy – Ciało. Relacje. Zdrowienie, Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu szkoląc się w prowadzeniu Racjonalnej Terapii Zachowań, czy HeartMath Scandinavia doskonaląc swoje umiejętności w pracy opartej o biofeedback HRV.

W kontakcie z drugim człowiekiem najbardziej fascynuje mnie odkrywanie wraz z nim jego świata. Wierzę, że ‘wszystko jest w nas’ – zarówno ograniczenia, jak i możliwości, aby z tymi ograniczeniami sobie poradzić. Od ponad 20 lat towarzyszę ludziom w poszukiwaniu tych możliwości prowadząc warsztaty, szkolenia grupowe i sesje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuję metody o potwierdzonej skuteczności. Staram się łączyć analityczne myślenie z intuicją oraz budowaniem relacji opartych na głębokim zaufaniu i akceptacji. Aktualnie przyjmuję tylko on-line. Do kontaktu zapraszam klientów indywidualnych i pary.

Odkrywanie ludzkiego potencjału i rozwój osobisty jest moją pasją – nie tylko w pracy. Rozmowa z drugim człowiekiem to dla mnie wielka przygoda. W wolnym czasie chętnie wędruje z plecakiem po górach, jeżdżę na rowerze i od ponad 20 lat romansuję z jogą. Bardzo lubię być w lesie i zajmować się ogrodem. Interesuję się również medycyną naturalną i metodami pracy z ciałem.

Patrycja Binda-Miętus

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 502 667 831

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizowałam ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia sądowa.  Stale poszerzam swoja wiedzę realizując studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii autyzmu, przygotowanie pedagogiczne, kurs terapii SI (I stopień), TUS (Trening Umiejętności Społecznych) oraz liczne szkolenia, warsztaty, a także konferencje naukowe.

Oferuję konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym, który jest udowodnioną naukowo metodą leczenia. Posiadam doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

W pracy gabinetowej koncentruję się na indywidualnym podejściu do osoby, z którą współpracuję. Mocno skupiam się na budowaniu relacji, zrozumieniu potrzeb pacjenta oraz realizacji wspólnie wypracowanych celów terapeutycznych.

Przez 10 lat budowałam swoje doświadczenie zawodowe w ośrodkach terapeutycznych oraz oświatowych pracując min. w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Targu, w Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pracowałam również z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Odbyłam liczne staże zawodowe.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów CBT.

Barbara Micherda-Nyczka

PSYCHOLOŻKA DIAGNOSTA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Konsultuję na spotkaniach indywidualnych i rodzinnych.

Jestem psycholożką, certyfikowanym diagnostą spektrum autyzmu (testem Ados-2), objawów depresji (CDI 2), ADHD i zaburzeń współwystępujących (CONNERS 3) oraz Ogólnego funkcjonowania dziecka Kartami Obserwacji Rozwoju Psychoruchowego (KORP). Na co dzień prowadzę konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin, wspierając osoby w problemach emocjonalnych i rodziców w trudnościach wychowawczych. Prowadzę zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych będąc trenerem TUS I i II stopnia.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim – specjalizacje: psychologia kliniczna dorosłego człowieka i psychologia dziecka. Doświadczenie zdobywałam wspierając dzieci i ich rodziny (głównie z trudnościami związanymi ze spektrum autyzmu), prowadząc Wczesne Wspomagania Rozwoju, pracując w placówkach przedszkolnych i szkolnych, ośrodku psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, Sądzie Rejonowym w Żywcu oraz Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej. Na co dzień jestem zaangażowana w szereg projektów. Wspieram pracę kilku różnych fundacji zajmujących się udzielaniem pomocy rodzinom. Konsultuję polskie rodziny z całego świata w ramach Poradni Polonijnej udzielającej wsparcia dzieciom i rodzicom niemającym dostępu do polskojęzycznych terapeutów i/lub mającym utrudniony dostęp do terapii poza granicami Polski. 

Ewa Mazur

PSYCHOLOŻKA

***

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Prowadzę konsultacje stacjonarne. Oferuję wsparcie i poradnictwo psychologiczne.

Profil na ZnanyLekarz.pl
tel. 608 692 756

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam też Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Biorę udział w licznych warsztatach rozwojowych i terapeutycznych. Należę do Stowarzyszenia NEST (The New Experience for Survivors of Trauma), gdzie przeszłam szkolenie w zakresie pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych. Brałam również udział w szkoleniach dotyczących koncepcji przywiązania wg J.Bowlby’ego kształcąc się w obszarze wpływu najwcześniejszych relacji dziecka na jego stosunek do siebie i świata.

Przez wiele lat byłam związana z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, gdzie byłam odpowiedzialna za procesy rozwojowe pracowników, szkolenia, rekrutacje. Ukończyłam wówczas roczną Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych oraz Wachlarz kompetencji trenerskich w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie.

Obecnie towarzyszę osobom doświadczającym wątpliwości dotyczących kariery zawodowej, przeżywającym trudności związane ze zmianami i kryzysami w życiu. Zapraszam na konsultacje psychologiczne osoby zmagające się z rozstaniem, żałobą i samotnością. Wspieram w problemach emocjonalnych, obniżonym nastroju, niskim poczuciu wartości i trudnościach w relacji z bliskimi.

Na spotkaniach koncentruję się na wspólnym rozpoznaniu potrzeb, priorytetów i zasobów, które będą wspierające na drodze do lepszego zrozumienia siebie i samorealizacji. Na konsultacjach nazywamy i próbujemy dobrze zrozumieć obecne trudności, żeby znaleźć najbardziej pomocne rozwiązania i formy wsparcia. Pracując z klientami, staram się pokazać każdemu, że to, co czuje i czego potrzebuje jest ważne. Zachęcam zarówno do tego, żeby szukać akceptacji i oparcia w sobie, jak i sięgać po nie do innych ludzi. Myślę, że relacje w które wchodzimy – również w gabinecie psychologa – pozwalają odnaleźć nowe perspektywy. Zaufanie i otwartość klientów to dla mnie wielki dar i satysfakcja. Jestem zafascynowana towarzyszeniem ludziom w ich drodze do siebie.

Karolina Bigos

DIETETYCZKA, PSYCHODIETETYCZKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi powyżej 6rż., młodzieżą i osobami dorosłymi. 

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 724 523 428

Jestem magistrem dietetyki ze specjalizacją z dietetyki klinicznej. Studia dietetyczne ukończyłam na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i webinarach. Uczestniczyłam m.in. w kursie „Psychologia dla dietetyka”, brałam udział w „Konferencji Psychodietetyki’. Korzystam ze szkoleń i webinarów organizowanych przez Instytut Psychodietetyki i Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania. Prowadzę również newsletter psychodietetyczny.

W swojej pracy opieram się na akceptacji i zrozumieniu oraz kieruję się dobrem i bezpieczeństwem pacjenta. Psychodietetyka jest pomostem łączącym dietetykę i psychologię. Poszerzanie kompetencji w kierunku psychodietetyki umożliwiło mi całościowe, holistyczne podejście do pacjenta.

Oprócz psychodietetyki interesuję się dietetyką onkologiczną. W tym roku po raz kolejny brałam udział w konferencji „Nowości i trendy w żywieniu klinicznym w onkologii”. Prowadziłam webinary w zakresie dietetyki onkologicznej dla Fundacji Bądź, wygłosiłam wykład dla Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz brałam udział w tworzeniu publikacji Fundacji Kwiat Kobiecości „Poradnik onkologiczny – wsparcie w chorobie nowotworowej dla pacjentek z oddziałów ginekologii i ginekologii onkologicznej”.

Dlaczego dietetyka onkologiczna? Ponieważ uważam, że dzięki temu mogę realnie pomóc pacjentowi z np. zmniejszeniem dolegliwości towarzyszących leczeniu i chorobie. W czasie choroby pojawia się wiele pytań i niewiadomych, dlatego wsłuchuję się w potrzeby pacjenta i dostosowuję zalecenia żywieniowe do objawów i możliwości tej osoby. Realizuję również zajęcia edukacyjne dotyczące odżywiania się w przedszkolach i szkołach.

Prowadzę konsultacje w zakresie: nadwagi, otyłości i jej powikłań, zaburzenia z napadami objadania się, restrykcyjnego odżywiania się, podejścia do żywienia 0-1, chorób nowotworowych, niedożywienia, chorób układu krążenia, choroby refluksowej, choroby wrzodowej, niedoczynność tarczycy, choroby Hashimoto.

Renata Latosińska

LOGOPEDA, PEDAGOG

***

Prowadzę terapię logopedyczną i pedagogiczną stacjonarnie. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 608 600 833

Jestem logopedą, terapeutą, pedagogiem z dwudziestoletnim doświadczeniem w zawodzie. Wykształcenie zdobywałam m.in. na Uniwersytecie Opolskim, gdzie ukończyłam studia pedagogiczne i logopedie. Uprawnienia zawodowe uzyskałam dodatkowo na Uniwersytecie Poznańskim na kierunkach: pedagogika specjalna i terapia pedagogiczna. Stale poszerzam swój warsztat pracy biorąc udział w ciekawych i pomocnych kursach doszkalających m.in. Terapia manualna w gabinecie logopedycznym, Prawne aspekty pracy pedagoga, psychologa, logopedy szkolnego.

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych doświadczających problemów związanych z mową, językiem, głosem i porozumiewaniem się. Wspieram w procesie usprawniania komunikacji w opóźnionym rozwoju mowy u dziecka (ORM). Pracuję z osobami z problemami komunikacyjnymi po wypadkach i udarach. Prowadzę terapię zaburzeń komunikacyjnych i wad wymowy związanych z dyslalią, dyzartią, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami mowy na tle demencyjnym i związanymi z zaburzeniami neurologicznymi.

Pracuję nad rozwijaniem słownictwa i zdolności do tworzenia zdań poprzez ćwiczenia werbalne. Skupiam się na poprawie artykulacji i mówienia, zwracając szczególną uwagę na właściwą emisję dźwięków. W terapii werbalnej zapraszam do ćwiczeń rozwijających słownictwo i zdolności do tworzenia zdań. Wspieram rozumienie mowy poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków, słów i zdań. Pomagam odzyskać umiejętność czytania i pisania, zaczynając od prostych słów i zdań.

W swoim warsztacie uwzględniam holistyczne podejście do terapii. Kompetencje językowe rozwijam poprzez terapię manualną, kreatywne zabawę, ruch i inspirujące gry językowe. Moja praca to nie tylko trening mowy. To również dbałość o wszechstronny rozwój pacjentów. Dbam o głęboką integrację aspektów psychicznych i fizycznych, wspierając klientów m.in. w pracy nad percepcję przestrzenną, aby mogli pogłębić umiejętności związane z uczestniczeniem w życiu codziennym i odzyskać niezależność w satysfakcjonującej komunikacji z otoczeniem.

Kaja Dwulat

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA I SUPERWIZORKA

Wykonuje zawód psychologa prawie 20 lat. Jest też psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat 384) i superwizorką CBT w trakcie szkolenia oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), International Society of Schema Therapy (ISST) i Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Kocha i specjalizuje się w Terapii Schematu (TS) oraz w Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Bliski jest jej nurt oparty na samowspółczuciu (self-compassion), dialog motywacyjny, DBT, a także psychologia pozytywna. Uczestniczy w wielu szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych. Korzysta regularnie z superwizji, m.in. u Kirsty Gillings, Susan Simpson, Davida Edwardsa z TS, z treningu portlandzkiego z ACT.

Prowadzi sesje także w języku angielskim. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi kierując się pasją przy wykonywaniu zawodu, ogromną ciekawością poznawczą i wartościami: szacunku, motywacji wewnętrznej, poczucia wolności, partnerskim podejściem, autentycznością, zaangażowaniem i wrażliwością. Marzycielka próbująca wpływać pozytywnie na rzeczywistość wokół siebie. Lubi patrzeć na świat wielowymiarowo i z wielu perspektyw. W ramach regularnych superwizji dzieli się z nami niezwykłą wiedzą, nieszablonowym podejściem i nieprzeciętnym doświadczeniem. Inspiruje i z otwartością towarzyszy we wspólnych poszukiwaniach.

Jacek Mendrak

KOORDYNATOR

Specjalista ds. kluczowych klientów, konsultingu, szkoleń i rozwoju edukacji z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze kierowania zespołem i oddziałami placówek, opracowywania, przygotowywania oraz organizacji szkoleń wewnętrznych dla nauczycieli i skierowanych do odbiorców zewnętrznych m.in. AKCES Edukacja – dystrybutor LEGO® Education, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin w woj. śląskim.

W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego PPiRO czuwam nad wsparciem osób w zespole dbając o zachowanie najwyższych standardów współpracy pracowników i klientów. Do moich głównych zadań należy opieka i dbałość o komfort pracy wszystkich osób korzystających z przestrzeni pracowni PPiRO, planowanie i realizacja projektów, monitoring i kontrola w zakresie zapewniania dostępności wyposażenia i materiałów do pracy. Jestem odpowiedzialny za sprawną komunikację zespołu. Mam również przyjemność służyć wsparciem informacyjnym oraz pomocą w sprawach organizacyjnych i technicznych.

ADRES:
ul. Lipnicka 14/3 (parter)
43-300 Bielsko-Biała

INFORMACJE OGÓLNE I WSPÓŁPRACA:
tel. 735 461 642
kontakt@ppiro.pl