Paulina Klukowska

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania online, terapię indywidualną i grupową. Pracuję z osobami dorosłymi.

tel. 735 461 542

Jestem autorką projektu społecznego #mindlajf – Rozmowy o Mindfulness, organizatorką wydarzenia Jesień Mindfulness na śląsku 2019, założycielką i administratorką pierwszej w Polsce grupy CBT Polska – Psychoterapia Poznawczo Behawioralna dla ponad 10 tyś. osób – miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń nt. psychoterapii i rozwoju osobistego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Założyłam i prowadzę również Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO w Bielsku-Białej. Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1109). Jestem członkiem PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej, EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies oraz Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), praktykiem uważności (mindfulness & compassion), pasjonatką CFT i trzeciej fali CBT (głównie MBCT, ACT,ST).

Ukończyłam m.in. I stopień (12-tygodniowy) i II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program Life with Full Attention – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii,  MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion) i 4-tygodniowy kurs Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (mentoring: Bartosz M. Wrona – psychiatra, psychoterapeuta, autor książek, pełni obowiązki ordynatora oddziału zaburzeń afektywnych i nerwicowych, prowadzi praktykę prywatną, terapię, warsztaty, treningi oraz kursy medytacyjne).

W ramach dobrych praktyk PTTPB „Superwizja ma znaczenie” swoją pracę poddaję regularnej superwizji z Ewą Wojtyną, Danielem Cysarzem i Kają Dwulat. Korzystam też z superwizji koleżeńskich z Beatą Cugowską i Januszem Mazanowskim. Terapię własną i konsultacje w ramach rozwoju osobistego podejmowałam dzięki: Jerzy Wójtowicz, Robert Rutkowski,  dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara, dr Joanna Dudek. Chętnie pogłębiam wiedzę i praktykę z Paulem Gilbertem PhD, Kellym G. Wilsonem PhD, Sabiną Sadecką, Marcinem Fabjańskim i dr Julią E. Wahl. Najczęściej kieruję się w stronę rozmów i odosobnień nauczycieli Theravādyjskich Dhammika Bhante, Ajahn Brahmavamso Mahathera (Ajahn Brahm), Ajahn Brahmali, ven. Bhikkhu Bodhi, Ajahn Sadaro.

Prowadzę m.in. szkolenia i treningi kompetencji psychologicznych dla studentów gowork.pl, grupę OPU – Otwartej Praktyki Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego Sens w Katowicach, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu, psychoterapię indywidualną i profilaktykę nawrotów w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), Grupowy Trening Uważności w Ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) z Elementami Współczucia (Compassion Focused Therapy) w oparciu o autorski program // przygotowanie: Paulina Klukowska i Beata Cugowska // na podstawie „Terapia poznawcza depresji oparta na uważności” – Zindel V.Segal, J.Mark G.Williams, John D.Teasdale // recenzja i mentoring: dr Julia E.Wahl – w Gliwicach, Katowicach i on-line, treningi umiejętności w Terapii Dialektyczno Behawioralnej (DBT) w Gliwicach i on-line.

PUBLIKACJE NA PROŚBĘ PSYCHOLOGII W PRAKTYCE

Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego [w:] Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty. Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki (styczeń 2019) >>

Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia [w:] Psychologia w praktyce, Metody terapii, 14 maja 2020, nr 21 (maj 2020) >>

Marta Mika

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję indywidualnie z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 660 442 629

Jestem psychologiem z ponad 20-letnim stażem zawodowym i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Wykształcenie:
– Studia Magisterskie w Uniwersytecie Śląskim, kierunek psychologia;
– Studia podyplomowe „Poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna” w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie;
– Studia podyplomowe „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Katowicach;
– Studia podyplomowe „Psychologia sądowa” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie;
– Kurs specjalny z zakresu socjoterapii I stopnia;
– Staż kliniczny w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim;

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z klientem oparta na zaufaniu, wspólnym budowaniu sojuszu terapeutycznego i empatyczne towarzyszenie w drodze do odzyskania równowagi psychicznej i satysfakcji z życia oraz do polepszenia związków z innymi ludźmi. W pracy stosuję między innymi techniki i metody oparte na badaniach naukowych, z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, w tym również ACT.
Terapia poznawczo – behawioralna jest jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych naukowo metod postępowania terapeutycznego. Stosowana jest najczęściej w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń lękowych i depresyjnych, radzeniu sobie ze stresem. Jest również efektywna w pracy z osobami doświadczającymi innego rodzaju zaburzeń, takich jak: zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, stres pourazowy. Wspierająco stosuje się ją w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej czy ADHD.

Elżbieta Szałajko

PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online, terapię indywidualną i par. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Doskonaliłam swoje kompetencje psychoterapeutyczne w krakowskim Instytucie Gestalt i ukończyłam całościowy czteroletni kurs Szkoły Psychoterapii Gestalt. Instytut Gestalt jest ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT).

Regularnie biorę udział w dodatkowych warsztatach i treningach terapeutycznych. Poszerzając swój warsztat pracy czerpię z różnych modalności m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) szkoląc się u Agnieszki Hottowy i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Integri TSR) – dzięki akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) szkoleniom uczącym integracyjnej pracy z człowiekiem i łączącym takie podejścia jak: Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC), Metoda Kids Skills, Terapia Ericksonowska, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i inne. Swoje doświadczenie poszerzałam w ramach Projektu Rozwoju Świadomości – w terapii osób z zaburzeniami afektywnymi organizowanym przez Centrum Terapii i Edukacji PRAXE. Wcześniej byłam zaangażowana przez wiele lat w pracę z młodzieżą.

Obecnie pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę sesje indywidualne oraz terapię par stacjonarnie w Bielsku-Białej i on-line. Pracuję pod stałą superwizją respektując zasady Kodeksu Etyki Zawodowej EAGT. Pomagam klientom w pokonywaniu kryzysów i trudności emocjonalnych. Wspieram w rozwiązywaniu problemów osobistych i relacyjnych, radzeniu sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Towarzyszę również w wychodzeniu z uzależnienia.

Aleksandra Műller

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Pracuję hybrydowo (naprzemiennie stacjonarnie i online) z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę terapię indywidualną i par.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 517 732 274

Dyplom magistra obroniłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam również Studia Podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu wraz z uprawnieniami do prowadzenia terapii indywidualnej, par i pracy z grupami będąc w trakcie procesu certyfikacji.

Swoją pracę poddaję regularnej  superwizji. Na bieżąco pogłębiam wiedzę i doświadczenie wzbogacając je m.in. dzięki Sabinie Sadeckiej w ramach Kursu Terapii traumy – Ciało. Relacje. Zdrowienie, Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu szkoląc się w prowadzeniu Racjonalnej Terapii Zachowań, czy HeartMath Scandinavia doskonaląc swoje umiejętności w pracy opartej o biofeedback HRV.

W kontakcie z drugim człowiekiem najbardziej fascynuje mnie odkrywanie wraz z nim jego świata. Wierzę, że ‘wszystko jest w nas’ – zarówno ograniczenia, jak i możliwości, aby z tymi ograniczeniami sobie poradzić. Od ponad 20 lat towarzyszę ludziom w poszukiwaniu tych możliwości prowadząc warsztaty, szkolenia grupowe i sesje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuję metody o potwierdzonej skuteczności. Staram się łączyć analityczne myślenie z intuicją oraz budowaniem relacji opartych na głębokim zaufaniu i akceptacji. Aktualnie przyjmuję tylko on-line. Do kontaktu zapraszam klientów indywidualnych i pary.

Odkrywanie ludzkiego potencjału i rozwój osobisty jest moją pasją – nie tylko w pracy. Rozmowa z drugim człowiekiem to dla mnie wielka przygoda. W wolnym czasie chętnie wędruje z plecakiem po górach, jeżdżę na rowerze i od ponad 20 lat romansuję z jogą. Bardzo lubię być w lesie i zajmować się ogrodem. Interesuję się również medycyną naturalną i metodami pracy z ciałem.

Patrycja Binda-Miętus

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 502 667 831

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizowałam ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia sądowa.  Stale poszerzam swoja wiedzę realizując studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii autyzmu, przygotowanie pedagogiczne, kurs terapii SI (I stopień), TUS (Trening Umiejętności Społecznych) oraz liczne szkolenia, warsztaty, a także konferencje naukowe.

Oferuję konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym, który jest udowodnioną naukowo metodą leczenia. Posiadam doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

W pracy gabinetowej koncentruję się na indywidualnym podejściu do osoby, z którą współpracuję. Mocno skupiam się na budowaniu relacji, zrozumieniu potrzeb pacjenta oraz realizacji wspólnie wypracowanych celów terapeutycznych.

Przez 10 lat budowałam swoje doświadczenie zawodowe w ośrodkach terapeutycznych oraz oświatowych pracując min. w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Targu, w Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pracowałam również z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Odbyłam liczne staże zawodowe.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów CBT.

Barbara Micherda-Nyczka

PSYCHOLOŻKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Konsultuję na spotkaniach indywidualnych i rodzinnych.

tel. 530 278 834

Jestem psycholożką, diagnostą spektrum autyzmu testem Ados-2, objawów depresji oraz ADHD. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim, gdzie zrealizowałam takie ścieżki specjalizacyjne jak psychologia kliniczna dorosłego człowieka oraz psychologia dziecka. Na co dzień prowadzę konsultację psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, wspierając osoby w problemach emocjonalnych, rodziców w trudnościach wychowawczych oraz wykonując diagnozę ogólnego funkcjonowania dziecka Kartami Obserwacji Rozwoju Psychoruchowego (KORP).

Uczestniczę w licznych projektach prowadząc zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, konsultuje online polskie rodziny z całego świata, wspieram różne fundacje pomagając rodzinom w codziennych problemach. Jestem trenerem TUS I i II stopnia co przekłada się na co tygodniowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracują na co dzień z dziećmi z różnymi problemami i ich rodzinami (głównie z dziećmi w spektrum autyzmu), prowadząc Wczesne Wspomagania Rozwoju, pracując w placówkach przedszkolnych i szkolnych, ośrodku psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, Sądzie Rejonowym w Żywcu oraz Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej. W swojej pracy podążam w myśl założenia „Porozumienie bez przemocy” oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Mocno skupiam się na zasobach oraz mocnych stronach człowieka pracując w dużej mierze na potrzebach, relacjach oraz akceptacji.

Karolina Bigos

DIETETYCZKA, PSYCHODIETETYCZKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi powyżej 6rż., młodzieżą i osobami dorosłymi. 

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 724 523 428

Jestem magistrem dietetyki ze specjalizacją z dietetyki klinicznej. Studia dietetyczne ukończyłam na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i webinarach. Uczestniczyłam m.in. w kursie „Psychologia dla dietetyka”, brałam udział w „Konferencji Psychodietetyki’. Korzystam ze szkoleń i webinarów organizowanych przez Instytut Psychodietetyki i Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania. Prowadzę również newsletter psychodietetyczny.

W swojej pracy opieram się na akceptacji i zrozumieniu oraz kieruję się dobrem i bezpieczeństwem pacjenta. Psychodietetyka jest pomostem łączącym dietetykę i psychologię. Poszerzanie kompetencji w kierunku psychodietetyki umożliwiło mi całościowe, holistyczne podejście do pacjenta.

Oprócz psychodietetyki interesuję się dietetyką onkologiczną. W tym roku po raz kolejny brałam udział w konferencji „Nowości i trendy w żywieniu klinicznym w onkologii”. Prowadziłam webinary w zakresie dietetyki onkologicznej dla Fundacji Bądź, wygłosiłam wykład dla Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz brałam udział w tworzeniu publikacji Fundacji Kwiat Kobiecości „Poradnik onkologiczny – wsparcie w chorobie nowotworowej dla pacjentek z oddziałów ginekologii i ginekologii onkologicznej”.

Dlaczego dietetyka onkologiczna? Ponieważ uważam, że dzięki temu mogę realnie pomóc pacjentowi z np. zmniejszeniem dolegliwości towarzyszących leczeniu i chorobie. W czasie choroby pojawia się wiele pytań i niewiadomych, dlatego wsłuchuję się w potrzeby pacjenta i dostosowuję zalecenia żywieniowe do objawów i możliwości tej osoby. Realizuję również zajęcia edukacyjne dotyczące odżywiania się w przedszkolach i szkołach.

Prowadzę konsultacje w zakresie: nadwagi, otyłości i jej powikłań, zaburzenia z napadami objadania się, restrykcyjnego odżywiania się, podejścia do żywienia 0-1, chorób nowotworowych, niedożywienia, chorób układu krążenia, choroby refluksowej, choroby wrzodowej, niedoczynność tarczycy, choroby Hashimoto.

Kaja Dwulat

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA I SUPERWIZORKA

Wykonuje zawód psychologa prawie 20 lat. Jest też psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat 384) i superwizorką CBT w trakcie szkolenia oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), International Society of Schema Therapy (ISST) i Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Kocha i specjalizuje się w Terapii Schematu (TS) oraz w Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Bliski jest jej nurt oparty na samowspółczuciu (self-compassion), dialog motywacyjny, DBT, a także psychologia pozytywna. Uczestniczy w wielu szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych. Korzysta regularnie z superwizji, m.in. u Kirsty Gillings, Susan Simpson, Davida Edwardsa z TS, z treningu portlandzkiego z ACT.

Prowadzi sesje także w języku angielskim. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi kierując się pasją przy wykonywaniu zawodu, ogromną ciekawością poznawczą i wartościami: szacunku, motywacji wewnętrznej, poczucia wolności, partnerskim podejściem, autentycznością, zaangażowaniem i wrażliwością. Marzycielka próbująca wpływać pozytywnie na rzeczywistość wokół siebie. Lubi patrzeć na świat wielowymiarowo i z wielu perspektyw. W ramach regularnych superwizji dzieli się z nami niezwykłą wiedzą, nieszablonowym podejściem i nieprzeciętnym doświadczeniem. Inspiruje i z otwartością towarzyszy we wspólnych poszukiwaniach.

Jacek Mendrak

KOORDYNATOR

Specjalista ds. kluczowych klientów, konsultingu, szkoleń i rozwoju edukacji z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze kierowania zespołem i oddziałami placówek, opracowywania, przygotowywania oraz organizacji szkoleń wewnętrznych dla nauczycieli i skierowanych do odbiorców zewnętrznych m.in. AKCES Edukacja – dystrybutor LEGO® Education, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin w woj. śląskim.

W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego PPiRO czuwam nad wsparciem osób w zespole dbając o zachowanie najwyższych standardów współpracy pracowników i klientów. Do moich głównych zadań należy opieka i dbałość o komfort pracy wszystkich osób korzystających z przestrzeni pracowni PPiRO, planowanie i realizacja projektów, monitoring i kontrola w zakresie zapewniania dostępności wyposażenia i materiałów do pracy. Jestem odpowiedzialny za sprawną komunikację zespołu. Mam również przyjemność służyć wsparciem informacyjnym oraz pomocą w sprawach organizacyjnych i technicznych.

ADRES:
ul. Lipnicka 14/3 (parter)
43-300 Bielsko-Biała

INFORMACJE OGÓLNE I WSPÓŁPRACA:
tel. 735 461 642
kontakt@ppiro.pl