Paulina Klukowska

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Pracuję stacjonarnie i online z osobami dorosłymi. Prowadzę terapię indywidualną i grupową.

tel. 735 461 542

Jestem psychologiemi, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 1109). W pracy gabinetowej najchętniej korzystam z perspektywy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT – Acceptance and Commitment Therapy), Psychoterapii Opartej na Analizie Funkcjonalnej (FAP – Functional Analytic Psychotherapy) i Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (CFT – Compassion-Focused Therapy). Należę do PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej, EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies oraz Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Obecnie jestem w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST). Założyłam i prowadzę Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO w Bielsku-Białej.

Marta Mika

PSYCHOLOŻKA, NEUROPSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję indywidualnie z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 660 442 629

Jestem psychologiem z ponad 20-letnim stażem zawodowym i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Wykształcenie:
– Studia Magisterskie w Uniwersytecie Śląskim, kierunek psychologia;
– Studia podyplomowe „Poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna” w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie;
– Studia podyplomowe „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Katowicach;
– Studia podyplomowe „Psychologia sądowa” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie;
– Kurs specjalny z zakresu socjoterapii I stopnia;
– Staż kliniczny w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim;

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z klientem oparta na zaufaniu, wspólnym budowaniu sojuszu terapeutycznego i empatyczne towarzyszenie w drodze do odzyskania równowagi psychicznej i satysfakcji z życia oraz do polepszenia związków z innymi ludźmi. W pracy stosuję między innymi techniki i metody oparte na badaniach naukowych, z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, w tym również ACT.
Terapia poznawczo – behawioralna jest jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych naukowo metod postępowania terapeutycznego. Stosowana jest najczęściej w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń lękowych i depresyjnych, radzeniu sobie ze stresem. Jest również efektywna w pracy z osobami doświadczającymi innego rodzaju zaburzeń, takich jak: zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, stres pourazowy. Wspierająco stosuje się ją w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej czy ADHD.

Elżbieta Szałajko

PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online, terapię indywidualną i par. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Doskonaliłam swoje kompetencje psychoterapeutyczne w krakowskim Instytucie Gestalt i ukończyłam całościowy czteroletni kurs Szkoły Psychoterapii Gestalt. Instytut Gestalt jest ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT).

Regularnie biorę udział w dodatkowych warsztatach i treningach terapeutycznych. Poszerzając swój warsztat pracy czerpię z różnych modalności m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) szkoląc się u Agnieszki Hottowy i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Integri TSR) – dzięki akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) szkoleniom uczącym integracyjnej pracy z człowiekiem i łączącym takie podejścia jak: Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC), Metoda Kids Skills, Terapia Ericksonowska, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i inne. Swoje doświadczenie poszerzałam w ramach Projektu Rozwoju Świadomości – w terapii osób z zaburzeniami afektywnymi organizowanym przez Centrum Terapii i Edukacji PRAXE. Wcześniej byłam zaangażowana przez wiele lat w pracę z młodzieżą.

Obecnie pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę sesje indywidualne oraz terapię par stacjonarnie w Bielsku-Białej i on-line. Pracuję pod stałą superwizją respektując zasady Kodeksu Etyki Zawodowej EAGT. Pomagam klientom w pokonywaniu kryzysów i trudności emocjonalnych. Wspieram w rozwiązywaniu problemów osobistych i relacyjnych, radzeniu sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Towarzyszę również w wychodzeniu z uzależnienia.

Aleksandra Műller

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Pracuję stacjonarnie i online z osobami dorosłymi. Prowadzę terapię indywidualną i par.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 517 732 274

Dyplom magistra obroniłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam również Studia Podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu wraz z uprawnieniami do prowadzenia terapii indywidualnej, par i pracy z grupami będąc w trakcie procesu certyfikacji.

Swoją pracę poddaję regularnej  superwizji. Na bieżąco pogłębiam wiedzę i doświadczenie wzbogacając je m.in. dzięki Sabinie Sadeckiej w ramach Kursu Terapii traumy – Ciało. Relacje. Zdrowienie, Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu szkoląc się w prowadzeniu Racjonalnej Terapii Zachowań, czy HeartMath Scandinavia doskonaląc swoje umiejętności w pracy opartej o biofeedback HRV.

W kontakcie z drugim człowiekiem najbardziej fascynuje mnie odkrywanie wraz z nim jego świata. Wierzę, że ‘wszystko jest w nas’ – zarówno ograniczenia, jak i możliwości, aby z tymi ograniczeniami sobie poradzić. Od ponad 20 lat towarzyszę ludziom w poszukiwaniu tych możliwości prowadząc warsztaty, szkolenia grupowe i sesje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuję metody o potwierdzonej skuteczności. Staram się łączyć analityczne myślenie z intuicją oraz budowaniem relacji opartych na głębokim zaufaniu i akceptacji. Aktualnie przyjmuję tylko on-line. Do kontaktu zapraszam klientów indywidualnych i pary.

Odkrywanie ludzkiego potencjału i rozwój osobisty jest moją pasją – nie tylko w pracy. Rozmowa z drugim człowiekiem to dla mnie wielka przygoda. W wolnym czasie chętnie wędruje z plecakiem po górach, jeżdżę na rowerze i od ponad 20 lat romansuję z jogą. Bardzo lubię być w lesie i zajmować się ogrodem. Interesuję się również medycyną naturalną i metodami pracy z ciałem.

Patrycja Binda-Miętus

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 502 667 831

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizowałam ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia sądowa.  Stale poszerzam swoja wiedzę realizując studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii autyzmu, przygotowanie pedagogiczne, kurs terapii SI (I stopień), TUS (Trening Umiejętności Społecznych) oraz liczne szkolenia, warsztaty, a także konferencje naukowe.

Oferuję konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym, który jest udowodnioną naukowo metodą leczenia. Posiadam doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

W pracy gabinetowej koncentruję się na indywidualnym podejściu do osoby, z którą współpracuję. Mocno skupiam się na budowaniu relacji, zrozumieniu potrzeb pacjenta oraz realizacji wspólnie wypracowanych celów terapeutycznych.

Przez 10 lat budowałam swoje doświadczenie zawodowe w ośrodkach terapeutycznych oraz oświatowych pracując min. w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Targu, w Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pracowałam również z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Odbyłam liczne staże zawodowe.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów CBT.

Renata Golonka

PSYCHOTERAPEUTKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z osobami dorosłymi.

tel. 530 333 996

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeutką, pracującą w nurcie poznawczo – behawioralnym, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Obecnie jestem w trakcie 4- letniego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Krakowie. Jestem też pedagogiem resocjalizacji, mediatorem, szkoleniowcem i coachem. Ukończyłam 3 -letnie szkolenie w podejściu  skoncentrowanym na rozwiązanie (terapia TSR), realizowane  w ramach międzynarodowego projektu SFA MATRA przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie w Uniwersytetem Fontys w Holandii. Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w instytucjach pomocowych: ośrodkach pomocy społecznej, służbach sądowych, centrum integracji społecznej, a ostatnio w ośrodku dla osób  pokrzywdzonych przestępstwem. Od lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, przygotowując i realizując projekty społeczne, skierowane do osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia, w tym również dla osób z problemem zdrowia psychicznego. Prowadziłam szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego i treningi kompetencji społecznych.

Swoje doświadczenie kliniczne budowałam w Bielskim Centrum Psychiatrii na Oddziale Rehabilitacji Dziennej oraz w ramach indywidualnej praktyki terapeutycznej. Szeroki wachlarz doświadczeń zawodowych okazał się być dużym atutem w mojej pracy psychoteraputycznej i silnym zapleczem aby skuteczniej wspierać  moich klientów w poszukiwaniu osobistego dobrostanu i realizacji ważnych życiowych celów.

W pracy zwracam uwagę na autentyczność relacji i uważność na drugiego człowieka, bez dokonywania oceny. Pracuje na  zasobach  i możliwościach osób, które zgłaszają się po pomoc. Uważam, że większość z nas ma potencjał aby rozwiązać trudności ale nie zawsze potrafimy od razu dostrzec rozwiązania i znaleźć właściwe drogi.  Czasem rozwiązania pojawiają się, gdy spojrzymy na  problemy z innej perspektywy, zadamy sobie właściwe pytania.

Pracuję z osobami dorosłymi. Główne obszary wsparcia  to: obniżony nastrój, kryzysy życiowe, trudności emocjonalne, zaburzenia lękowe, fobie, problemy depresyjne, trudności w kontaktach społecznych, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji do działania, natrętne myśli, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne.

Pracuję pod stałą superwizją, respektując zasady Kodeksu Etyki Zawodowej Psychoterapeutów.  Dodatkowo jestem uczestnikiem grupy superwizyjnej ACT w ramach Treningu Portlandzkiego.

Barbara Micherda-Nyczka

PSYCHOLOŻKA DIAGNOSTA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Konsultuję na spotkaniach indywidualnych i rodzinnych.

Jestem psycholożką, certyfikowanym diagnostą spektrum autyzmu (testem Ados-2), objawów depresji (CDI 2), ADHD i zaburzeń współwystępujących (CONNERS 3) oraz Ogólnego funkcjonowania dziecka Kartami Obserwacji Rozwoju Psychoruchowego (KORP). Na co dzień prowadzę konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin, wspierając osoby w problemach emocjonalnych i rodziców w trudnościach wychowawczych. Prowadzę zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych będąc trenerem TUS I i II stopnia.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim – specjalizacje: psychologia kliniczna dorosłego człowieka i psychologia dziecka. Doświadczenie zdobywałam wspierając dzieci i ich rodziny (głównie z trudnościami związanymi ze spektrum autyzmu), prowadząc Wczesne Wspomagania Rozwoju, pracując w placówkach przedszkolnych i szkolnych, ośrodku psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, Sądzie Rejonowym w Żywcu oraz Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej. Na co dzień jestem zaangażowana w szereg projektów. Wspieram pracę kilku różnych fundacji zajmujących się udzielaniem pomocy rodzinom. Konsultuję polskie rodziny z całego świata w ramach Poradni Polonijnej udzielającej wsparcia dzieciom i rodzicom niemającym dostępu do polskojęzycznych terapeutów i/lub mającym utrudniony dostęp do terapii poza granicami Polski. 

Ewa Mazur

PSYCHOLOŻKA

***

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Prowadzę konsultacje stacjonarne. Oferuję wsparcie i poradnictwo psychologiczne.

Profil na ZnanyLekarz.pl
tel. 608 692 756

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam też Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Biorę udział w licznych warsztatach rozwojowych i terapeutycznych. Należę do Stowarzyszenia NEST (The New Experience for Survivors of Trauma), gdzie przeszłam szkolenie w zakresie pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych. Brałam również udział w szkoleniach dotyczących koncepcji przywiązania wg J.Bowlby’ego kształcąc się w obszarze wpływu najwcześniejszych relacji dziecka na jego stosunek do siebie i świata.

Przez wiele lat byłam związana z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, gdzie byłam odpowiedzialna za procesy rozwojowe pracowników, szkolenia, rekrutacje. Ukończyłam wówczas roczną Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych oraz Wachlarz kompetencji trenerskich w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie.

Obecnie towarzyszę osobom doświadczającym wątpliwości dotyczących kariery zawodowej, przeżywającym trudności związane ze zmianami i kryzysami w życiu. Zapraszam na konsultacje psychologiczne osoby zmagające się z rozstaniem, żałobą i samotnością. Wspieram w problemach emocjonalnych, obniżonym nastroju, niskim poczuciu wartości i trudnościach w relacji z bliskimi.

Na spotkaniach koncentruję się na wspólnym rozpoznaniu potrzeb, priorytetów i zasobów, które będą wspierające na drodze do lepszego zrozumienia siebie i samorealizacji. Na konsultacjach nazywamy i próbujemy dobrze zrozumieć obecne trudności, żeby znaleźć najbardziej pomocne rozwiązania i formy wsparcia. Pracując z klientami, staram się pokazać każdemu, że to, co czuje i czego potrzebuje jest ważne. Zachęcam zarówno do tego, żeby szukać akceptacji i oparcia w sobie, jak i sięgać po nie do innych ludzi. Myślę, że relacje w które wchodzimy – również w gabinecie psychologa – pozwalają odnaleźć nowe perspektywy. Zaufanie i otwartość klientów to dla mnie wielki dar i satysfakcja. Jestem zafascynowana towarzyszeniem ludziom w ich drodze do siebie.

Karolina Bigos

DIETETYCZKA, PSYCHODIETETYCZKA

***

Prowadzę spotkania stacjonarne i online. Pracuję z dziećmi powyżej 6rż., młodzieżą i osobami dorosłymi. 

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 724 523 428

Jestem magistrem dietetyki ze specjalizacją z dietetyki klinicznej. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku dietetyka w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach oraz studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

W swojej pracy opieram się na rekomendacjach i wytycznych polskich i międzynarodowych towarzystw, m.in.: POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu), PTD (Polskie Towarzystwo Dietetyki) i ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).

Prowadzę konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne dla osób z chorobami układu krążenia, chorobą refluksową, wrzodową, niedoczynnością tarczycy, chorobą Hashimoto oraz z trudnościami w utrzymaniu prawidłowej masy ciała przy wahaniach wagi, niedożywieniu, nadwadze, otyłości i związanych z nimi powikłaniach. Zapraszam również osoby będące w procesie terapeutycznym zw. z zaburzeniami odżywiania, anoreksją, bulimią, niezdrowymi nawykami żywieniowymi, zaburzeniami obrazu własnego ciała, kompulsywnym jedzeniem, zajadaniem stresu, nadmierną kontrolą wagi. Współpracuję z pacjentami onkologicznymi pracując nad zmniejszeniem dolegliwości towarzyszących leczeniu i chorobie. Prowadzę też konsultacje dla osób +60  w zakresie żywienia w trudnościach związanych z wielolekowością, przewlekłymi chorobami, przemianą materii, spadkiem odporności, obniżonym nastrojem, spowolnieniem lub spadkiem aktywności

Kaja Dwulat

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA I SUPERWIZORKA

Wykonuje zawód psychologa prawie 20 lat. Jest też psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat 384) i superwizorką CBT w trakcie szkolenia oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), International Society of Schema Therapy (ISST) i Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Kocha i specjalizuje się w Terapii Schematu (TS) oraz w Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Bliski jest jej nurt oparty na samowspółczuciu (self-compassion), dialog motywacyjny, DBT, a także psychologia pozytywna. Uczestniczy w wielu szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych. Korzysta regularnie z superwizji, m.in. u Kirsty Gillings, Susan Simpson, Davida Edwardsa z TS, z treningu portlandzkiego z ACT.

Prowadzi sesje także w języku angielskim. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi kierując się pasją przy wykonywaniu zawodu, ogromną ciekawością poznawczą i wartościami: szacunku, motywacji wewnętrznej, poczucia wolności, partnerskim podejściem, autentycznością, zaangażowaniem i wrażliwością. Marzycielka próbująca wpływać pozytywnie na rzeczywistość wokół siebie. Lubi patrzeć na świat wielowymiarowo i z wielu perspektyw. W ramach regularnych superwizji dzieli się z nami niezwykłą wiedzą, nieszablonowym podejściem i nieprzeciętnym doświadczeniem. Inspiruje i z otwartością towarzyszy we wspólnych poszukiwaniach.

ADRES:
ul. Lipnicka 14/3 (parter)
43-300 Bielsko-Biała

INFORMACJE OGÓLNE I WSPÓŁPRACA:
tel. 735 461 642
kontakt@ppiro.pl