Paulina Klukowska

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

tel. 735 461 542

Jestem autorką projektu społecznego #mindlajf – Rozmowy o Mindfulness, organizatorką wydarzenia Jesień Mindfulness na śląsku 2019, założycielką i administratorką pierwszej w Polsce grupy CBT Polska – Psychoterapia Poznawczo Behawioralna dla ponad 9 tyś. osób – miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń nt. psychoterapii i rozwoju osobistego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Założyłam i prowadzę również Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO w Bielsku-Białej. Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1109). Jestem członkiem PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, praktykiem uważności (mindfulness & compassion) i pasjonatką trzeciej fali CBT (głównie MBCT, ACT).

Ukończyłam m.in. I stopień (12-tygodniowy) i II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program Life with Full Attention – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii,  MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion) i 4-tygodniowy kurs Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (mentoring: Bartosz M. Wrona – psychiatra, psychoterapeuta, autor książek, pełni obowiązki ordynatora oddziału zaburzeń afektywnych i nerwicowych, prowadzi praktykę prywatną, terapię, warsztaty, treningi oraz kursy medytacyjne).

W ramach dobrych praktyk PTTPB „Superwizja ma znaczenie” swoją pracę poddaję regularnej superwizji z Ewą Wojtyną, Danielem Cysarzem i Adamem Elżanowskim. Korzystam też z superwizji koleżeńskich z Beatą Cugowską i Januszem Mazanowskim. Terapię własną i konsultacje w ramach rozwoju osobistego podejmowałam dzięki: Jerzy Wójtowicz, Robert Rutkowski,  dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara, dr Joanna Dudek. Chętnie pogłębiam wiedzę i praktykę z Paulem Gilbertem PhD, Kellym G. Wilsonem PhD, Sabiną Sadecką, Marcinem Fabjańskim i dr Julią E. Wahl. Najczęściej kieruję się w stronę rozmów i odosobnień nauczycieli Theravādyjskich Dhammika Bhante, Ajahn Brahmavamso Mahathera (Ajahn Brahm), Ajahn Brahmali, ven. Bhikkhu Bodhi, Ajahn Sadaro.

Prowadzę m.in. szkolenia i treningi kompetencji psychologicznych dla studentów gowork.pl, grupę OPU – Otwartej Praktyki Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego Sens w Katowicach, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu, psychoterapię indywidualną i profilaktykę nawrotów w ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), Grupowy Trening Uważności w Ujęciu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) z Elementami Współczucia (Compassion Focused Therapy) w oparciu o autorski program // przygotowanie: Paulina Klukowska i Beata Cugowska // na podstawie „Terapia poznawcza depresji oparta na uważności” – Zindel V.Segal, J.Mark G.Williams, John D.Teasdale // recenzja i mentoring: dr Julia E.Wahl – w Gliwicach, Katowicach i on-line, treningi umiejętności w Terapii Dialektyczno Behawioralnej (DBT) w Gliwicach i on-line.

PUBLIKACJE NA PROŚBĘ PSYCHOLOGII W PRAKTYCE

Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego [w:] Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty. Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki (styczeń 2019) >>

Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia [w:] Psychologia w praktyce, Metody terapii, 14 maja 2020, nr 21 (maj 2020) >>

Marta Mika

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 660 442 629

Jestem psychologiem z ponad 20-letnim stażem zawodowym i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Wykształcenie:
– Studia Magisterskie w Uniwersytecie Śląskim, kierunek psychologia;
– Studia podyplomowe „Poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna” w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie;
– Studia podyplomowe „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Katowicach;
– Studia podyplomowe „Psychologia sądowa” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie;
– Kurs specjalny z zakresu socjoterapii I stopnia;
– Staż kliniczny w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim;

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z klientem oparta na zaufaniu, wspólnym budowaniu sojuszu terapeutycznego i empatyczne towarzyszenie w drodze do odzyskania równowagi psychicznej i satysfakcji z życia oraz do polepszenia związków z innymi ludźmi. W pracy stosuję między innymi techniki i metody oparte na badaniach naukowych, z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, w tym również ACT.
Terapia poznawczo – behawioralna jest jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych naukowo metod postępowania terapeutycznego. Stosowana jest najczęściej w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń lękowych i depresyjnych, radzeniu sobie ze stresem. Jest również efektywna w pracy z osobami doświadczającymi innego rodzaju zaburzeń, takich jak: zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, stres pourazowy. Wspierająco stosuje się ją w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej czy ADHD.

Elżbieta Szałajko

PSYCHOTERAPEUTKA

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie doskonalę swoje kompetencje psychoterapeutyczne w krakowskim Instytucie Gestalt, realizując całościowy czteroletni kurs Szkoły Psychoterapii Gestalt. Instytut Gestalt jest ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT).

Oprócz realizowania czwartego roku Szkoły Psychoterapeutów Gestalt regularnie biorę udział w dodatkowych warsztatach i treningach terapeutycznych. Poszerzając swój warsztat pracy czerpię z różnych modalności m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) szkoląc się u Agnieszki Hottowy i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Integri TSR) – dzięki akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) szkoleniom uczącym integracyjnej pracy z człowiekiem i łączącym takie podejścia jak: Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC), Metoda Kids Skills, Terapia Ericksonowska, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i inne. Swoje doświadczenie poszerzałam w ramach Projektu Rozwoju Świadomości – w terapii osób z zaburzeniami afektywnymi organizowanym przez Centrum Terapii i Edukacji PRAXE. Wcześniej byłam zaangażowana przez wiele lat w pracę z młodzieżą.

Obecnie pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę sesje indywidualne oraz terapię par stacjonarnie w Bielsku-Białej i on-line. Pracuję pod stałą superwizją respektując zasady Kodeksu Etyki Zawodowej EAGT. Pomagam klientom w pokonywaniu kryzysów i trudności emocjonalnych. Wspieram w rozwiązywaniu problemów osobistych i relacyjnych, radzeniu sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Towarzyszę również w wychodzeniu z uzależnienia.

Aleksandra Műller

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 517 732 274

Dyplom magistra obroniłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam również Studia Podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu wraz z uprawnieniami do prowadzenia terapii indywidualnej, par i pracy z grupami będąc w trakcie procesu certyfikacji.

Swoją pracę poddaję regularnej  superwizji. Na bieżąco pogłębiam wiedzę i doświadczenie wzbogacając je m.in. dzięki Sabinie Sadeckiej w ramach Kursu Terapii traumy – Ciało. Relacje. Zdrowienie, Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu szkoląc się w prowadzeniu Racjonalnej Terapii Zachowań, czy HeartMath Scandinavia doskonaląc swoje umiejętności w pracy opartej o biofeedback HRV.

W kontakcie z drugim człowiekiem najbardziej fascynuje mnie odkrywanie wraz z nim jego świata. Wierzę, że ‘wszystko jest w nas’ – zarówno ograniczenia, jak i możliwości, aby z tymi ograniczeniami sobie poradzić. Od ponad 20 lat towarzyszę ludziom w poszukiwaniu tych możliwości prowadząc warsztaty, szkolenia grupowe i sesje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuję metody o potwierdzonej skuteczności. Staram się łączyć analityczne myślenie z intuicją oraz budowaniem relacji opartych na głębokim zaufaniu i akceptacji. Aktualnie przyjmuję tylko on-line. Do kontaktu zapraszam klientów indywidualnych i pary.

Odkrywanie ludzkiego potencjału i rozwój osobisty jest moją pasją – nie tylko w pracy. Rozmowa z drugim człowiekiem to dla mnie wielka przygoda. W wolnym czasie chętnie wędruje z plecakiem po górach, jeżdżę na rowerze i od ponad 20 lat romansuję z jogą. Bardzo lubię być w lesie i zajmować się ogrodem. Interesuję się również medycyną naturalną i metodami pracy z ciałem.

Natalia Kastelik Wolny

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

tel. 507 834 903

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalności: kliniczna człowieka dorosłego, kliniczna dzieci i młodzieży) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, a także 4-letnie całościowe studia podyplomowe Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS uzyskując certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1068.

Pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą. Wspieram pacjentów mierzących się ze stresem, stanami lękowymi, niską samooceną, obniżonym poczuciem własnej wartości, objawami psychosomatycznymi,  trudnościami emocjonalnymi, a także związanymi z nawiązywaniem relacji i komunikacją. Towarzyszę w procesie psychoterapeutycznym dzieciom i nastolatkom z problemami, z którymi zmagają się w codzienności szkolnej, rówieśniczej, rodzinnej i rozwojowej.

Mam ponad 10-letnie doświadczenie w zawodzie. Pracuję głównie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, jednocześnie korzystając z innych, pomocnych i opartych na dowodach naukowych technik pomocowych. Korzystam m.in. Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Stosowanej Analizy Zachowania (ABA) i Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). Zapraszam do kontaktu osoby potrzebujące skorzystać z diagnozy psychologicznej, konsultacji i wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapii.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Patrycja Binda-Miętus

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

Profil na Znanylekarz.pl
tel. 502 667 831

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii autyzmu, Zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych.
Swoje doświadczenie zawodowe budowałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w innych placówkach oświatowych, jako psycholog szkolny. Ponadto doświadczenie psychoterapeutyczne nabywałam pracując w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Targu. Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym, który jest udowodnioną naukowo metodą leczenia.

Prowadzę indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży wspartą spotkaniami psychoedukacyjnymi oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców. W pracy skupiam się na budowaniu relacji z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz na realizacji wspólnie wypracowanych celów terapeutycznych.

Rodziców małych dzieci (do 6 r.ż.) zapraszam na konsultacje indywidualne mające na celu odkrywanie i budowanie ich rodzicielskich kompetencji oraz wsparcie poprzez spotkania psychoedukacyjne. Moją inspiracją do pracy jest tematyka Rodzicielstwa Bliskości.

Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa.

Jacek Mendrak

KOORDYNATOR

Specjalista ds. kluczowych klientów, konsultingu, szkoleń i rozwoju edukacji z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze kierowania zespołem i oddziałami placówek, opracowywania, przygotowywania oraz organizacji szkoleń wewnętrznych dla nauczycieli i skierowanych do odbiorców zewnętrznych m.in. AKCES Edukacja – dystrybutor LEGO® Education, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin w woj. śląskim.

W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego PPiRO czuwam nad wsparciem osób w zespole dbając o zachowanie najwyższych standardów współpracy pracowników i klientów. Do moich głównych zadań należy opieka i dbałość o komfort pracy wszystkich osób korzystających z przestrzeni pracowni PPiRO, planowanie i realizacja projektów, monitoring i kontrola w zakresie zapewniania dostępności wyposażenia i materiałów do pracy. Jestem odpowiedzialny za sprawną komunikację zespołu. Mam również przyjemność służyć wsparciem informacyjnym oraz pomocą w sprawach organizacyjnych i technicznych.

ADRES:
ul. Lipnicka 14/3
43-300 Bielsko-Biała

INFORMACJE OGÓLNE I WSPÓŁPRACA:
kontakt@ppiro.pl